Sailing season 2012-2013 LEG 1

Dawnbreaker
Lars Alfredson
Tue 5 Jun 2012 18:51

Dawnbreaker will soon be on the move again.

                 Sailing season 2012-2013.

                             Snart seglar Dawnbreaker vidare.

 

I will  be returning to Dawnbreaker in Puerto Montt at the end of August,  to prepare for the new sailing season.

I hope to start sailing before the end of September.

Jag återvänder till båten I Puerto Montt I slutet av augusti för att förbereda säsongen.

Jag hoppas att komma iväg innan september månads utgång.

 

Leg 1.

1a.      Puerto Montt  - Robinson Crusoe Island :  640 NM , 4-5 days sailing.

                                                clip_image002

We start our trip with a short leg to Robinson Crusoe Island.

Vi börjar vår segling med ett kort hopp till Robinson ön.

 

 

1b.      R. Crusoe Island – Easter Island :  1640 NM , 10-14 days sailing.

                  clip_image003
 

From Robinson Is. we sail west out into the big blue Pacific. After  two weeks we reach the mystical Easter Island,

one of the most remote places in the world.

Från Robinson ön seglar vi västerut ut i Stilla havet till Påskön.

Efter två veckor når vi denna mystiska ö, en av de mest isolerade i världen.

 

1c. Easter Island – Pitcairn:  1120 NM , 7-9 days sailing.

 

                              clip_image005
 

Another weeks sail will take us to Pitcairn famous from the Mutiny on the Bounty.

There are 67 inhabitants, many of them decendents from the mutineers.

Efter ca en vecka når vi Pitcairn, känd från myteriet på Bounty.

 

1d.       Pitcairn – Mangareva:  300 NM  , 2 days sailing.

                             clip_image006
 

After 2 days sailing we reach Mangareva in the Gambier Islands.

We have now reached French Polynesia after  about 7 weeks and 3700 NM sailing.

 

May I tempt you to sign up for this leg where we will visit some of the most remote Islands in the world?

 

Efter 2 dagars segling kommer vi till Mangareva i Gambier öarna.

Vi har nu nått Franska Polynesien efter ca. 7 veckor och 3700 NM.

 

Kan jag fresta dig/er att segla med på denna etapp då vi besöker några av de mest avlägsna öarna på vår jord?

 

Leg 2 to follow shortly.                    Ben 2 följer snart.

Lars.