Caleta Hidden

Dawnbreaker
Lars Alfredson
Mon 5 Mar 2012 23:54
Pos 53:57.07S 71:36.11W Caleta Hidden

Today tonton before UnoAfter spending the night at caleta Elsa, on Seno Pedro we finally made it to the Strait of Magalhaes and some deserved sailing with Westerly wind. The Strait will be our 200nm companion on the next leg on our way North and to the Pacific.

The news are two folded .. After consulting the Patagonia bible we decided to explore Caleta Elsa to it's westerly position and discovered a cove not charted to date. We baptized her as Steamer Cove, influenced by the large presence of bully and trouble making Flightless Steamer Ducks -- future picture posting will explain this statement. Our cove is positioned at 54* 02.825"S and 71*46.1889W. Straight west to the end, drop your anchor at 12m in front of the pebble beach and the creek. With westerly or northerly winds just tie the stern line to a tree.

Celebration gourmet dinner was grilled Lamb entrecote with baked potatoes .. no need for mint sauce since there were no brits left on board . kkkkk

Today we reached Caleta Hidden at the Magalhaes Strait. Back to vessel traffic and radio chatter . paradise to tonton!

The second news is that our new "Made in Germany" Eberspacher heater went bust AGAIN after 2 weeks. So here we are in this chilly 9*C weather with no heating. We did send our old unit to Sweden for service .. big mistake to trust the German quality . hehehehehe .... Paradise energy saving boat for Skip Olav!!!!!

Now back to email exchanges with the manufacturer. distributor and dealer to convince them that the problem lies with the unit not Dawnbreaker as they want to stress. The old CPU was working fine and survived Antarctica.

Some well known teacher from Sweden already came with a list of suggestions .. please professor stick with your day job . there is a new sheriff on board . hahahahahaha!

Tomorrow of for some long awaited sailing day . if not stuck by mold to the bag we might even hoist the mainsail with no reefs. After superb navigation today, tactics and planned gybes Uno will skipper tomorrow. YES he took a break from Swedish crossword puzzle today!!!!!

Well boys that's all. I will post test to log our blog directly to Dawnbreaker Facebook group today. Let us know if it works.

Tonites dinner ... beef/lamd strognoff with bacon saute bavarian spatlzli and a vintage merlot.tonton the blog apprentice.
Det regnar nu, och det händer av och till hela tiden. Det beror på att vi befinner oss i sydändan på Anderna och att vindarna här normalt kommer från NW (motsvarar SW hemma). De är fyllda av fukt, som de släpper ifrån sig för att klara stigningen över bergen. Oftast övergående och vi har tex. inga regnkläder med när vi promenadledes utforskar omgivningarna. Landskapet vi utforskar, formades här under istiden för 20 000 - 10 000 år sedan. Då skapades både Eldslandet(en stor ö) och Magellans sund,en 310 dm lång S-formad passage igenom ett virrvarr av stora fjordsprängda öar. Sundet passerar för övrigt precis N om Eldslandet. Namnet på ön kommer av att invånarna vid varje boplats alltid hade en eld brinnande på den tiden.

Dagens ankarvik heter "Caleta Hidden", vilket visade passa bra, eftersom ínloppet var väl dolt. Tonton styrde och förlitade sig på ett av sjökorten, medan jag sökte en öppning i verkligheten. Sjökortet stämde bra denna gången, vilket händer då och då häromkring, De saknar dock helt djupkurvor, vilket får hjärtat att hoppa upp i halsgropen när ekolodet plötsligt visar 8 - 20 m mot det vanliga 50 - 150 m. Vi har ingen riktig förklaring, men det verkar vara falskt alarm. En test med tyngd på en lina gav ingen bottenkänning.

Appropå promenad förresten, idag liknade vår gångart mest ålning medelst hasning i brant uppförslut, när det var som värst. Det upplevs inte besvärligt utan mer spännande att ta sig fram på ställen där förmodligen ingen människa varit på mycket länge.Skogen vi går i, är verkligen urskog, marken täcks av fallna trädstamar i olika stadier på väg mot förgängelsen. Bergstopparna är här lägre med mindre snö på..

Vi hörs/Uno