Rocky Pass

Dawnbreaker
Lars Alfredson
Thu 29 Jun 2017 15:58
POS 56:36.117N 133:40.624W

Stärkta av morgonens lyckade passage av El Kaptain Passage fortsatte vi mot Rocky Pass och Devils Elbow där tidvattnet spelade oss ett spratt....
Dessa vattenvägar är egentligen inte lämpade för en segelbåt på 19,5m och 35ton men lite utmaning skadar inte.
Redan i början av Rocky Pass tog det stopp i 7 knop☹️ där vi blev stående på tvären mitt i tidvattenströmmen i ca 1tim.

Jörgen

PNG imageJPEG imageStrengthened by this morning's successful passage of el captain passage, we continued against Rocky Passport and devil's elbow where the tide played us a prank....
These waterways are not really suitable for a sailboat of 19,5 m and 35 tonnes, but a little challenge does not hurt.
Even at the beginning of rocky pass, it stopped 7 knots ☹️ where we were standing in the middle of the tidvattenströmmen in about 1 hours.

Thomas

Sent from my mobile device