Rounding Tasman Island

POS 43:15.5041S 148:00.4060E