kupreanof penninsula

POS 58:0.565N 153:17.598W

On our way to Kodiak City via Whale Passage