Back in Sweden / Hemma igen

Dawnbreaker
Lars Alfredson
Tue 1 May 2012 17:30
 
 
On Thursday the 26th I left Dawnbreaker in Marina del Sur, Puerto Montt and started the long trip back home to Sweden.
A trip that was going to take me nearly 5 days.
 
Torsdagen den 26e lämnade jag dawnbreaker i Marina del Sur, Puerto Montt och började den långa resan hem.
En resa som kommer att ta nästan 5 dygn.
 
m_DSC_0874_20120411_2922
 
 
Flying via Santiago to Madrid and on to Heathrow. From Heathrow I took a bus to Stansted.
There i was picked up by my wife Caroline and late Friday night arrived at my mother-in-law Jean’s house in
Pulham St Mary near Norwich.
 
Via Santiago och Madrid kom jag till Heathrow i London. Därifrån tog jag en buss till Stansted där Caroline plockade upp mig.
Vi körde därefter till hennes mamma Jean dit vi anlände sent fredag kväll.
 
 
Saturday I spent packing the car to the brim with all the stuff Caroline had collected after nearly 5 months in England.
Sunday I, Caroline and Bella the dog squeeze into the car and drive to Harwich to catch the ferry to Esbjerg.
 
Lördag ägnar jag åt att packa bilen till bristningsgränsen med alla Carolines samlingar efter 5 månader i England.
På söndag klämmer vi oss in i bilen, Jag, Caroline och hunden Bella och kör till Harwich för att ta färjan till Esbjerg.
 
Monday we arrive in Denmark to a beautiful summer day, we left England it was raining of course.
We spend the day driving home from Esbjerg with a detour south to Flensburg, Germany. Only to squeeze some low tax liquids in to the car.
We had a beautiful drive through Denmark and Sweden. Going up the west coast of sweden the sun set in to the sea and the
Walpurgis Night fires came alight. A nice welcome back home.
 
På måndag anländer vi i Danmark till en strålande solskensdag, vi lämnade England i regn så klart. Vi kör hemåt med en liten avstickare söderut
till Flensburg för att trycka in lite billig dryckjom i bilen. Vi hade en vacker tur i försommarväder hem genom Danmark.
När vi körde upp efter västkusten gick solen ner i havet och valborgsmässoeldarna tändes. Ett trevligt välkommnande hem.
 
normal_eldkorg[1]     
 
Now the Round the World cruise takes a brake until September when the dream goes on in to the Pacific.
I wan’t to thank everybody that has taken part as crew or followed our trip in the blog.
Watch out for new information about the next stage in a near future.
Sail easy,
Lars
 
Nu tar jordenruntseglingen paus till september då drömmen fortsätter ut i stilla havet.
Jag vill tacka alla som har deltagit som besättning eller genom att läsa bloggen.
Håll utkik efter ny information om nästa etapp som kommer snart.
Segla lugnt,
Lars