Kaupanger - Årdal - THE END!!!

Nano's blog.
Nigel Anderson
Sat 1 Sep 2007 17:41
Date: 01-09-07     Time: 16:50 UTC      Position: 61:14.12N  007:41.63E   Name: Årdalstangen - Our Home 

Click here for English version;

Det ble en kjempefin fest i går kveld hos Odd og Ann Elisabeth med de andre i Sogn Siglarlag. Vi fikk en champagne-mottakelse (se øverste bilde). Det kom et par båter til etter hvert og det ble livlig prat om båter osv. Vi fikk vist fram noen bilder av turen vår med en fremviser og storseilet til "Vindreken" som lerret. Odd disket opp vafler til frokost i dag - dog hadde han ikke fikset like bra vær som i går og vi måtte trekke inn under tak da det regnet for mye. Se bilde #2. Vi fikk så reise etter hvert for å komme oss til Årdal til anstendig tid, etter bildetagning av alle båtene - se bilde #3.
 
Turen in til Årdal tar bare et par timer og det var mange rare følelser å kjenne på denne siste etappen. For nå er turen vår over! Den siste etappen ble det samme som den første men motsatt retning. vindstille og yr - ikke den ideelle enden til turen. Det ble en mottagelse for oss også i Årdal. Først traff vi Anne Stine i "Albertine" og sine venninner som var på jentetur - de kom ombord for en liten omvisning (se bilde #4). Så var det fire båter som ventet på oss et par sjømil fra Årdal (se nederste bilde). De fulgte oss inn og det ble mye vinking og bildetagning. Vel i havn ble det blomster og en flaske Aardals Cognaq i gave fra båtforeningen, så intervju av lokalavisa Sogn Avis, mer prating osv. Men nå har ting roet seg. Vi har fått start på bilen og hentet de faste fortøyningene våre som lå hjemme i garasjen. nå venter hverdagen.
 
Vi dro den ellevte mai i fjor, og kom hjem første september - 479 dager. Av disse har vi sovet om bord Nano samtlige unntatt fire netter hos Nigels foreldre i England. Vi har besøkt følgende land: Norge; Skottland; England; Wales; Irland; Frankrike, Spania, Portugal, Madeira, Kanari-øyene; St. Lucia; St. Vincent and the Grenadines; Martinique; Dominica; Guadeloupe; Antigua; St. Barths; St. Maarten; St. Martin; Anguilla; Bermuda; Azorene; Nederland; Tyskland; Danmark og Sverige. Motoren har gått 856 timer og vi har brukt ca. 1.950 liter diesel. Loggen viser at vi har seilt 12.900 sjømil (tilsvarer 60% og avstanden rundt jorden). Havneavgift har kostet oss (omregnet til norske kroner) ca. 26.000 og de totale kostnadene estimerer vi til å være ca. 370.000 - som tilsvarer godt det vi har budsjettert med som var 100 euro (NOK820) per dag. Inn i denne summen er det en del oppgraderinger av båten og vi har nok kjøpt mer klær enn vi har slitt ut. Forbruket har vært ganske jevnt over året - noe mindre i perioden der vi har vært på havet.
 
Vi er blitt mye rikere målt i erfaringer og nye venner. Vi har utfordret oss selv og mestret utfordringen ganske så bra vil jeg si. Ikke minst at vi har vært så tett inn på hverandre uten å bli lei av det er et helt fantastisk mål på det gode ekteskapet vårt. Det blir utrolig rart når jeg drar på tjenestereise til Oslo på mandagskveld og vi skal være atskilt for første gang på så lenge. Vi blir boende i båten frem til åttende september - huset vårt er ikke klar til innflytting før. Dette skal nok gå bra.
 
Det er ikke mulig å telle alle som vi er blitt kjent med underveis, men noen nye venner vil alltid være de vi husker best fra turen. Det som er spesielt er at vi er blitt så gode venner med folk av alle alder - Alex og Ingrid fra "Seven", som seilte i lag med oss fra Bermuda til Azorene, var bare så vidt 30 år, mens våre danske venner Ole og Inger Lise ("Aminguaq") som seilte med oss fra Portugal til Madeira, var over 60.
 
 
Bloggen er blitt skrevet hver dag og er en fin dokumentasjon av turen. Jeg sender en takk Ed Wildgoose som driver Mailasail for tjenesten og teknisk hjelp underveis. Nå blir det ikke mer blogging fra meg - det blir egentlig godt å slippe å ha den forpliktelse hver dag selv om jeg har hatt mye glede av skrivingen. Jeg håper at du, kjære leser, også har hatt glede av det jeg har skrevet - om du er familie, venn, kollega eller en person vi aldri har truffet. Hvis dette har gitt deg inspirasjon til å gjøre noe lignende så vil jeg bare ønske deg lykke til - seil dine drømmer!
 
 
Einar skjenker champagne til oss. Odd til venstre.
Einar pours the champagne - Odd on the left.
 
Vafler til frokost.
Waffles for breakfast
 
Sju seilbåter - den ene uten mast - møtte til hyggekveld i Sogn Siglarlag. Vindreken innsers, så Nano og Draumen. Navnene til de ytterste båtene har jeg ikke.
Seven sailboats - one without mast - came to the late summer meeting of "Sogn Siglarlag". Vindreken innermost, then Nano and Draumen. I don't have the names of the other boats.
 
Nigel i sitt ess blant mange pene damer! Anne Stine (til venstre) med en gjentegjen fra gymnas-tiden.
Nigel in his element among lots of pretty girls! Anne Stine (on the left) with some friends from school-days.
 
Velkomst-kommitteen. En femte båt måtte returnere da det kom noe i kjølevannsinntaket.
The welcoming comittee. A fifth boat had to return with blocked sea water intake.

English version

The reception at Odd's house was a most memorable end to our journey. We received a champagne reception (se upper picture). A couple of other boats arrived later in the evening and we had a lively evening with good food. We showed some slides and video from the trip using "Vindreken"'s main sail as a screen for the projector. Odd made waffles for breakfast and we sat out on his terrace/pier - at least until it started raining when we moved in. See picture #2. We lined up all the boats in order to take a picture (see picture #3) then we slipped our moorings and got underway.
 
The run in to Årdalstangen from Kaupanger takes only two hours, but there were many feelings to be experienced on this final leg of our trip. The trip is now over! The final leg of the trip was the exact reverse of the first leg. There was a reception for us too in Årdal. We met first Anne Stine in "Albertine" with some of her friends who were on a girls-trip for the weekend. We rafted the boats and they all came on board for a look round and a chat - see picture #4. A couple of miles from Årdal four boats met us and escorted us in amid lots of waving an picture taking. We mere met ashore with gifts of flowers and a bottle of cognac made especially for Årdal. We were interviewed by a journalist from the local paper, followed by more talking about our trip and all the developments in Årdal while we have been away. We have now got the car started and picked up our mooring ropes from home. The more every day life begins here. 
 
We left on the eleventh of May last year, and today is September the first - 479 days. We have slept on board the boat all of these night except four nights when we lived at Nigel's parents' house. We have visited the following countries: Norway; Scotland; England; Wales; Ireland; France, Spain, Portugal, Madeira, Canary islands; St. Lucia; St. Vincent and the Grenadines; Martinique; Dominica; Guadeloupe; Antigua; St. Barths; St. Maarten; St. Martin; Anguilla; Bermuda; Azores; Netherlands; Germany; Denmark and Sweden. The motor has been run 856 hours and we have used 1,950 litres of diesel. The log shows that we have sailed 12,900 miles (which is 60% of the distance round the equator). We have spent about £2,100 on harbour fees and our total expenditure for the trip is about £30,000 - corresponding closely to our budget of one hundred euros per day. Included in this sum are some improvements to the boat, plus we have probably bought more clothes than we have worn out.
 
We have however become much richer measured in experience and in all our new friends. We have challenged ourselves and I would say mastered the challenges well. Not least the fact that we have been together almost all the time without getting (too much) on each others nerves - a good measure of the quality of our marriage. It will be strange when I go on a business trip on Monday evening and we will be apart for the first time in so long. We will be living on board until next weekend when our house will be ready for us to move in. I think we can manage a few more days on board!
 
It is not possible to count all the people we have met on our travels, but some very special friends will always be remembered as an important part of the trip. We have new friends of all ages - Ingrid and Alex from "Seven", with whom we sailed from Bermuda to The Azores are barely thirty while Ole and Inger Lise (Danes who crewed with us from Portugal to Madeira) of "Aminguaq" are over sixty.
 
The blog has been written every day of the trip and is a fine documentation of our travels. I thank Ed Wildgoose of Mailasail for the service and his help. Now the blogging stops; in some ways it will be nice not to have that commitment every day, even though it has given me much pleasure in writing it. I hope that you, dear reader, have also derived some pleasure from following us whether you are family, friend, colleague or someone we have never met. If this gives you inspiration to do something similar, we will wish you good luck, fair winds and go and sail your dreams.