St. Lucia, Rodney Bay

Nano's blog.
Nigel Anderson
Mon 18 Dec 2006 23:29
Date: 18-12-06     Time: 23:30 UTC     Position: 14:04.46N  060:56.93W   Name: Rodney Bay

Click here for English version;

Det går seint med jobbene her. Bare en tur innom båtutstyrsbutikken tar en evighet, og det blir vanskelig å få tak i både spinnakerbommen, bunnstoff og riktig VHF-antenne. Litt er handlet inn, og litt forarbeid er satt i gang, men jeg ser at vi kunne bruke lang tid her. Duogen'en har jeg iallfall fått bøyd tilbake på plass så det er én jobb mindre. Resten får da ta den tiden som trengs. Jeg prøvde et støre anker, men det passet ikke helt - og da kan jeg like godt kjøpe Freds fra Dream Catcher og of laget en beskyttelsesplate slik at det ikke skraper opp baugen.
 
Se artikkelen på seilas.no (http://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=106025&cat=4913) med flott bilde av oss i det vi krysser mållinja.
 
Dagen har ellers vær varm. Rønnaug har vær på spa sammen med de andre norske jentene. Dagens bilde er fra den siste dagen av overfarten.
 

English version

The jobs take a lot of time here. Just a little trip to the chandlers took an age, it seems also that it will be difficult to get a spinnaker pole imported - the bureacracy involved is enormous with high handling charges bein imposed by the customs agent. I see that we could spend a long time here sorting out some fairly simple things. I have at least got the Duogen bent back into shape, so that is one less job to be done. I tried out a bigger anchor, but it didn't fit si I think I'll but Fred's old one and get a protection plate made so that it doesn't scrape the bow.
 
There is a good picture of us crossing the finish line on the Norwegian sail magazine "Seilas.no" page - see http://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=106025&cat=4913 .
 
The day has been warm as usual - Rønaug and the other Norwegian girls have spent the day at a spa. Today's picture is from the last day of the crossing.