Almost at Porto Santo, Madeira

Nano's blog.
Nigel Anderson
Thu 5 Oct 2006 20:56
Date: 05-10-06     Time: 16:52 UTC      Position: 16:02.32N  033:12.83W   Name: about 10 miles from Porto Santo 

Click here for English version;

Det siste døgnet har vært helt flott! Vi har holdt en meget bra fart i klassisk trade-wind stil - med spridd genoa og storseil på hver side av båten. Vi regner med å være inne til ankringsplassen ved Porto Santo litt etter middnatt, og jeg sender dette idet vi plukker opp mobiltelefondekning noen mil fra land. Vi har sett kun fire båter det siste døgnet - den nærmeste var ca 4 sjømil unna - så her er det litt lettere enn inne i Oslofjorden å unngå nyttetrafikken. Etter fire dager på sjøen er alle nå i fin form og har funnet sine sjøbein og søvnrytmen. Det var litt mer vanskelig å sove i natt fordi vi har vinden og bølgene mer aktenfra og dette betyr en del mer rulling slik at man må nesten holde seg fast i køya. For min del går dette bra fordi jeg sover i den ene akterlugaren som vi har bygd om til lagringsplassen - og jeg deler enkelkøya med spinnakerposen, stormseilet og litt tauverk. Her ligger mesteparten av kroppen fastkilt mellom veggen og spinnakerposen og det er kun hodet som ruller litt frem og tilbake. Her skal vi gjøre noen små endringer for den lange turen over slik at vi får mer komfortable sjøkøyer.
 
Vi har funnet en vaktordningen som alle er fornøyd med. Tolv "nattetimer" deler vi opp slik at alle får en vakt på tre timer, mens de tolv "dagtimene" deler vi i tre vakter á fire timer. Dermed får han/hun som har den siste nattevakten (5-8) fri hele dagen, og går tilbake på vakt på første nattevakt fra 20-23. Dette gjør at man har forskjellige vakter hver dag. Vanligvis har alle stått opp til kl. ti og de to dagvaktene fra 12-16 og 16-20 er nokså uformelle siden det er oftest tre eller fire på dekk. Vi får da også spise både frokost, lunsj og middag sammen som er hyggelig. Dagens bilde viser delfinene vi fikk følge av igår.
 

English version

The last 24 hour period has been quite fantastic. We have had a good wind and have even had to reef slightly in the late evening. The wind came more from behind about nine in the evening yesterday and we poled out the genoa where it has been since in classic trade wind style. Doing over seven knots at times today and yesterday we are now looking at getting into Porto Santo about midnight. I have chosen to wait with sending the blog until we pick up normal mobile phone coverage from land. We have seen just four ships, the nearest coming up about four miles from us - so avaisive action has not been necessary.
 
After four days at sea we have all found our sea legs and adapted to the watch rota and sleeping when we are tired. With the good wind from behind the boat has been rolling a lot more the last night - making sleeping a little more difficult. I sleep wedged into a narrow bunk which I share with the spinnaker and storm sail - this is actually very comfortable when the boat rolls as I am effectively locked in position and only my head gets rolled around by the swell. We will make some small changes before the long trip over to make sleeping more comfortable for Rønnaug and myself. Curiously the crew/guests have much better conditions than we do!
 
Our watch system has worked well and all seem happy with it. The twelve hours of night from 8 til 8 are divided into four watches of three hours - everonye having one watch; the 12 day-hours are divided into three watches of four hours, so he/she who has the last night watch from 5-8 has the whole day free, taking the first night watch from 20-23. This rotates the watch each day so that everyone gets each watch over a four day period - a self dogging system as it is known. Today's picture is of the dolphins we saw yesterday.