Mustique

Nano's blog.
Nigel Anderson
Thu 4 Jan 2007 22:28
Date: 04-01-07     Time: 22:30      Position: 12:52.82N  061:11.38W   Name: Mustique 

Click here for English version;

I dag har vi kombinert litt jobbing med å være turinst på denne øya. Vi tok jolla inn til "byen", betalte havneavgiften, og tok så en taxi-tur rundt øya som varte i en time. Vår sjåfør kunne fortelle hvem bodde hvor og viste oss mange fine plasser å bade, surfe, ta en øl osv. Vi kjørte rett forbi husene til Mick Jagger, Tommy Hillfiger og en som heter Lynch (Fra Merryl & Lynch - et firma av aksjemeglere og finansfolk, og tydeligvis veldig rike). Merkelig nok bodde de lokale atskillig mer beskjedent og alle på den samme delen av landsbygda. Kun 140 som opprinnelig er fra Mustique bor her, men det er ca. 4000 fra St. Vincent som jobber her. Ingen får lov til å føde her, og heller ikke å dø. Det virker som om eierne ønsker at det ikke lenger skal bli folk som har rett til å bo på øya. Den lille skolen hadde fem elever. I motsetning til Bequia var infrastrukturen godt utbygd med egen kraftstasjon, avsaltingsanlegg som produserer øyas drikkevann, bibliotek, helsesenter, brannstasjon og gode veier.
 
Etter turen vår spaserte vi rundt litt før vi dro tilbake til båten. Vi har slitt litt med lukt fra aktertoalettet og siden vi ikke finner noen lekkasjer har vi kommet til at det lekker lukt men ikke væske gjennom gummislangene. Ny gummislange fikk jeg tak i på Bequia og vi tømte og spylte gjennom septiktanken på det åpne havet i går. Det så ut til å være en enkel jobb, men som oftest på en båt er det utrolig trangt slik at du ikke kommer til med verken hender eller verktøy. Den ene enden av slangen fra septiktanken til sjøen fikk vi av, og med hjelp av varme og zalo fikk den nye slangen på. Den andre enden som er koblet til en kuleventil og skroggjennomføring måtte skjæres av og grunnen til dette ble klar da vi prøvde å få på den nye slangen. Koblingen er for en 42mm slange, mens slangen er bare 38mm. Den gamle var blitt tvunget på - sannsynligvis før resten av innredningen var på plass. Jeg hadde ikke sjanse på å få nok makt bak inn i skapt til å tvinge en utrolig stiv slange på en kobling som er for stor. Dermed har vi for tiden ikke fungerende toalett med septiktank. Det var en butikk med noen byggevarer her på Mustique og jeg skal se hva de har for å lage en overgang eller bytte ut koblingen, men jeg frykter at dette ikke blir løst før vi har vært innom St. Lucia igjen. Dagens bilde viser ankerplassen her på Mustiques vest-kyst.
 
Mustique ankerplass - ferjekaien og Basil's til venstre.
Mustique anchorage with the ferry pier and Basil's to the left..

English version

We combined being tourists on this rather special island, with some work on the boat today. We took the dinghy in to the village where we paid our mooring fees, then took an hour's taxi-tour of the island. Our driver could tell us lots of details about the island and pointed out where the rich and famous live - such as Mick Jagger and Tommy Hillfiger plus Lynch of Merryl & Lynch fame. Rather unexpectedly, the locals lived in much more modest accommodation, and all grouped together in one part of the village. No one is allowed to give birth on the island - pregnant women are shipped out to St. Vincent well before they are due. No one dies here either. It seems that the island's owners do not want to have anyone with a right to live here through birth. There are 140 Mustique natives living here, but about 4000 from St. Vincent work here looking after all the rich white people. The little school had just five pupils. The infrastructure on the island is very good - particularly compared to Bequia, having a library, school, fire station, power station, desalinatoin plant and good roads.
 
After our taxi ride, we walked around a little before returning to the boat. We have been bothered by a smell emanating from the stern heads which our final conclusion is that the smell comes through the rubber hoses. As I found the right quality and size of hose on Bequia, we used the trip over the open sea yesterday to wash the hoses and septic tank through with lots of sea water. Today we got going on taking the old hose from the septic tank off, and putting a new piece on. As usual, the simplest of jobs on a boat turns out to be a nightmare as everything is inaccessible for both fingers and tools. The end on the septic tank came off OK, and a bit of heat and soap got the new piece on. The end going to the stop cock was a different matter. We cut off the old hose, which was a bad omen, and then failed to get the new hose on again as the coupling was for one and five eighths hose, whereas the hose in one and a half inch. A lot of force had been used originally - before the rest of the boat's inner construction was mounted. This was impossible to repeat now. We are left then with a toilet which can not be used. I will see if the little builders shop has anything I can use tomorrow, but I suspect that a trip to St. Lucia may be necessary to get this job done. Today's picture is of the anchorage here at Mustique.