Isle of Whithorn - Whitehaven

Nano's blog.
Nigel Anderson
Thu 15 Jun 2006 18:49

Date: 15-06-06     Time: 17:30 UTC      Position: N54.33.02  W003.35.46      Name: Whitehaven 

Click here for English version;

Siste dag med båtliv idag - når vi kommer til Whitehaven skal vi pakke sammen skittettøyet, tannbørstene og fjellstøvlene, og reise til Cockermouth der foreldrene til Nigel bor. Her skal vi tilbringe noen avslappende dager, selv om det blir turer til båten for å gjøre enkelte jobber. Jeg har bestilt en del ekstrautstyr til båten hjem til Molly og Keith, og dette må installeres evt. pakkes ned som reservedeler. Det blir litt av en jobb å få vasket alt skittentøyet også - vi har ikke vasket ting siden vi reiste, så det begynner å bli en del.
 
Ankeret gjorde jobben sin og vi fikk sove godt hele natten. Det var ikke vind i det hele tatt og vi lå helt stille i vår lille bukt..
 
Dagen idag ligner veldig på igår. Havet er så godt som paddeflatt, bare litt antydning til bevegelse i lufta, og motoren gjør jobben med litt hjelp fra tidevannet. Sola jobber med å brenne bort litt morgen-dis. Det fine med dagens tidevannsstrømmer er at de ville vært imot oss hvis vi hadde reist for tidlig, så vi kunne sove lenge og startet turen halv ti. Turen idag er ikke så lang, ca. 30 sjømil (i motsetning til gårsdagens 93), og vi får alt unnagjort mens tidevannet flør og strømmen er med oss.
 
At vi reiser i land betyr slett ikke at blog'en får et opphold - vi skal fortsette å skrive hver dag selv om vi bor på land noen dager.
 
Molly og Keith sto på kaikanten da vi kom, og etter dieselfylling, vannfylling og lemping av skittentøy inn i bilen, drog til til Cockermouth og installerte oss selv i huset. Keith to dette bildet idet vi seilte inn i Whitehaven ytre havn.
 
Motoring into Whitehaven
Picture above - arriving at Whitehaven. Today will be the last day of boat-life for a few days. We are heading for Whitehaven where we will pack all our dirty laundry, take toothbrushes, cameras and walking boots, and live in Nigels parents' house in Cockermouth for a few days. We wil spend a few relaxing days here, though some boat jobs have to be done with spare parts or new gear which I have ordered to be sent to Molly and Keith's house. It will be quite a job to wask all the laundry - we haven't done any washing since we left home, and it is beginning to pile up quite seriously.
 
The anchor did its job through the night - so we slept well. There was no wind at all and we lay peacefully all night in our little bay.
 
Today is very much like yesterday - the sea is flat and there is only a slight inclination of wind, so the motor is getting another day of excersize today. The sun is working on burning up the slight morning mist, then the blue skies will appear again. Today's tide suited us very nicely. To avoid going against the current, we couldn't start before nine thirty - so finally a day with a sensible starting time. The run over to Whitehaven is not that long, about 30 miles 93 yesterday), so we get there about at high tide - it makes getting through the tidal lock much easier.
 
Just because we will be living on land does not mean that there will be a break in the blog - we will continue to write an entry every day while we are at Cockermouth.
 
Molla and keith were waiting for us on the quayside, and after filling diesel, we berthed at our pontoon, emptied the boat of laundry etc, filled out the paperwork at the harbour office, and returned to Cockermouth where we installed ourselves in the house..