Inverness, Calledonian canal.

Nano's blog.
Nigel Anderson
Wed 31 May 2006 20:20
Date: 31-05-06     Time: 18:00 UTC      Position: N57.29.07  W004.14.86   Name: Clachnaharry near Inverness 

Click here for English version;

Idag var en "hviledag" selv om det ikke ble så mye hvil! Vi stod opp passelig sent, og inntok en engelsk frokost av egg, bacon, stekte poteter og tomatbønner. Dette ga oss energi nok til en god rundvask av båten, lufting av sengetøy, fylling av vanntankene, spyling av saltlaget fra de siste dagene på sjøen, innkjøp av mat osv. Kvart over tre hentet vi Nigels foreldre fra togstasjon. De hadde hatt en lang dag - de dro hjemmefra kl 7, med buss og to togturer til Inverness. Vi gikk sammen tilbake til båten. Det var en ti minutters tur for motor til inngangen til kanalen, og de to første slusepasseringene gikk bra. Her fortøyde vi for kvelden, og gikk for å betale avgiften - som var litt over kr 2000, som jeg synes er litt drøyt. Til gjengjeld er alle fascilitene som dusj gratis, og første natt i gjestehavnen her i Clachnaharry er inkludert. Brygge vi la til ved var forferdelig tilgriset av andeskit - meget uappetittelig. Da vi gikk mot kontoret så vi at andre plasser var nokså rene, så vi flyttet båten (og tanket diesel underveis) til en renere plass. Endelig var alt på plass, og roen kunne senke seg ved hjelp av G&T's sittende ute i cockpit'en (første gang det har vært varmt nok!).
 
Appropos diesel, jeg fikk 122 liter i tanken - og dette er første fylling siden sjøsettingen, så utgiftene til motordrift (og varmeapparatet) har ikke vært så ille. Bra dette - fordi idag er den siste dagen vi får lønn fra Hydro - imorgen begynner permisjonen..
Today was mostly a "rest" day, but there was not much sign of rest. A late and hearty breakfast of egg and bacon, fried potatoes and baked beans gave us the energy to have a good clean of the boat, airing of the bedclothes, filling the water tanks, washing off the salt from the last few days, provisioning, then at about three we picked up Nigel's parents from the railway station.  They had had a long day, leaving home at seven to get a bus, then two trains, getting to Inverness at quarter past three. We all walked back to the boat, then motored the ten minutes it takes to the first lock between the sea and the Calledonian canal. We locked through the sea lock, then the first canal lock before mooring for the evening at Clachnaharry, just a half mile into the canal. Here we paid our canal fees, which at £192 I though was a bit steep, still all the showers on the canal are free, and the first night here is also included in the price. The pontoon we arrived at was thich with duck shit - truly disgusting. We walked over to the office building to arange payment, and saw that other pontoons were more or less shit-free, so we moved the boat - via the diesel pump - to a better pontoon. Finally the evening quiet could descend upon us, and G&T's were enjoyed on deck.Despite a little shower of rain, we put the bimini over the cockpit and continued the pleasure of our first evening on board together with Molly and Keith.
 
Regarding the filling of diesel, I got 122 litres into the tank, which has got us all the way from Årdalstangen, including some small trips before we left, and diesel for the heating. just as well - today is the last day we get paid - our unpaid leaves of absence begin tomorrow.