Bermuda Day 2

Nano's blog.
Nigel Anderson
Tue 1 May 2007 17:05
Date: 01-05-07     Time: 16:00 UTC      Position: 23:30.2N  063:38.10W   Name: Én route to Bermuda
Distance sailed last 24h: 161           Distance from Bermuda: 540               Distance from St. Martin: 333 

Click here for English version;

Vi har hatt enda et flott døgn på havet. Vi har hatt nok vind til å holde en god fart omtrent hele døgnet, i perioder litt for mye for full seilføring slik at vi har rullet bort litt seilareal - spesielt på nattevaktene. I lange perioder har vi holdt et snittfart på over sju knop - som er meget respektabelt for denne båten, også tatt i betraktning at vår slepegenerator senker oss med 0,3 - 0,5 knop. Til gjengjeld har ikke denne vært i vannet stort mer enn 50% av tiden. Strømmen som var litt imot oss det første døgnet har nå snudd fra en vestlig retning til noe nord for vest slik at vi får litt gratishjelp derifra også (merk at en nordlig vind blåser fra nord, mens en nordlig havstrøm går mot nord).
 
Dream Catcher ligger fortsatt godt synlig på vår babord side - de tar stadig inn på oss og vi ligger nå på neste sammen breddegrad (jeg tror at de oppdaterer sin blog daglig på http://blog.mailasail.com/dreamcatcher ). Vi har jevnlig VHF-kontakt med dem. De har også SSB-radio (mye lengre rekkevidde enn VHF) og er i kontakt med en annen norsk båt - Christina V - som ligger ca. 50 sjømil vest for oss. Vi kan høre på deres SSB-samtaler med en liten kortbølgeradio, men kan ikke delta i samtalene.
 
Vi merker at det begynner å bli litt kaldere - nattevaktene krever langbukse, sokker, sko og en skjorte mens det fortsatt er godt og varmt på dagen. Sjøtemperaturen har gått ned fra 28 til 27C.
 
På nattevakten går tankene ganske fritt og kreativt etter innfallsmetoden. Rønnaug fortalte at hun i natt lå å tenke på hva fint hun skulle pynte seg med når hun kom til lands igjen. Her ute er dresskoden kun en kjedelig shorts og topp.  Så flyter tanken gjerne over på mat; og hvor deilig det skal bli å drikke champagne og spise gåseleverpaté når vi kommer frem til Bermuda. Livets enkle gleder opptar oss her ute på havet.  De tre måltidene våre er også et høydepunkt og en stor utfordring å få til - da alt beveger på seg.  Man kan ikke sette fra seg noe på benken eller bordet, da havner det på gulvet i neste bølge. Så man må ta tiden til hjelp her ute på havet som er så vakkert og blått som blekk.    
 
 

English version

We have had another super day at sea. Enough wind to keep a good speed up all the time and for short periods just too much so that we reef away a little of each sail - especially on the night watches. For several hours we average over 7 knots - which is very respectable for this boat, particularly when the Duogen generator is in the water, slowing us by 0.3 to 0.5 knots. Not that we have had it in the water much more than 50% of the time. The current has also turned slightly in our favour now - it was westerly the first day but now has a northerly component to it (Note that a northerly wind blows from the north but a northerly current flows towards the north).
 
Dream Catcher (http://blog.mailasail.com/dreamcatcher)  is still clearly visible on our port beam, though they are sailing slightly faster than us (being eight feet longer) and have now pulled level with us. We have frequent chats with them on the VHF radio. They have also an SSB-radio, which has a much longer range than VHF. They are in contact with another Norwegian boat - Christina V - who are about 50 miles west of us. We can listen in to their SSB-conversations with a little short wave radio.
 
We begin to see that it is getting cooler as we progress northwards. The night watches need long trousers, shoes and socks, and a long sleeved shirt. Daytime temperatures are still very pleasant though - upper twenties. The sea temperature has fallen from 28 to 27C.
 
On the night watch our thoughts wander off rather at random. Rønnaug told me that she laid on deck during her nightwatch thinking about all the nice clothes she could dress up in when we reach land.  Then the thoughts quickly go to how wonderful it will be to celebrate the completion of this Bermuda leg with champagne and goose liver pate.  Life's simple pleasures!  The meals out here are quite a highlight in itself.  The fridge keeps food nice and cold and frozen delicacies keep us going on good food.  But, as we have mentioned earlier, you have to take your time in preparing the meals. Everything has to be put down safely on the cooker, in the sink, put back in the cupboard or held in hand otherwise it all ends on the floor. You just have to spend a lot of time to do simple tasks here on this breathtaking "blue-ink" coloured ocean.