Le Marin, Martinique

Nano's blog.
Nigel Anderson
Tue 13 Feb 2007 22:16
Date: 13-02-07     Time: 22:00 UTC      Position: 14:27.93N  060:52.19W   Name: Le Marin, Martinique 

Click here for English version;

Hvor lenge tar det egentlig å avklare enkle ting rundt en spinnaker bom? Dagen i dag har iallfall gått uten at vi er kommet noe nærmere en spinnakerbom enn at jeg har levert det som er igjen av den gamle til butikken. Mannen vår - Philippe - skulle være i butikken i dag tidlig, men var reist til Fort de France på et oppdrag. Ingen andre kjente til saken. Da vi omsider fikk kontakt med ham fikk vi ikke mer enn lovnad om at han skulle svare oss i morgen. Jeg tror at dette er en slags taktikk fra båtbutikkene her - de vet at mens vi venter på delen vil vi tråle rundt alle butikkene i byen og få øye på dingser og duppeditter som vi egentlig ikke trenger men kunne med enkle grep installere.  Siden man har tid mens man venter på den ene delen som man trenger blir det da kjøpt inn til forskjellige prosjekter som underholder skipperen i timevis. Ikke minst fordi når man setter igang er det alltid noen skruer av riktig dimensjon som mangler eller noe lignende. Dermed blir det en ny tur til båtbutikken og man får øye på enda flere dingser og duppeditter - og så er man i gang igjen.
 
Slik ble det for meg i dag og vi har endelig byttet ut dusjgjennomføringen på badeplattformen og lagt opp PC-strøm til det store bordet i kahytten slik at vi kan se en DVD uten å snuble i ledninger. Flere deler til andre prosjekter forblir i posene sine til i morgen.
 
Vi fikk øye på to båter som kom inn til havnen i dag. Våre gamle venner fra "Hvorfor Ikke" kom slepende "Anna" inn til havnen. Jeg dro over med jolla for å hjelpe buksere dem inn på plassen sin. Vi skal over dit ikveld for å slå av en prat. Igjen blir det ikke bilde pga. manglende GPRS på mobilnettet.
 
 

English version

I ask myself how long can it take to find out about our spinnaker pole? Today has sailed by without us getting much closer to the answer, though I have delivered the remnants of the old one to the shop. Our man - Phillipe - has promised an answer tomorrow morning. I have a theory that this is a special tactic by the chandlers here in town. While one waits for the one important part the boat really needs, the skipper wanders round all the chandlers and sees lots of nice bit of gear which could be installed or bought "just in case". He thus gets lots of ideas for new projects or breathes life into old ones that never got realized before departing from home. Hundreds of euros get spent in the different chandlers for each day one has to wait for the one part which is really necessary. Clever guys these chandlers.
 
So today has been spent drilling holes, pulling wires through, screwing bits of gear into place etc. We have now finally replaced the shower unit on the bathing platform and put in PC power to the big table in the cabin so that we now can watch DVD's without having the power cable stretched over the seats threatening to strangle or trip up unwary sailors.
 
We saw two of our Norwegian friends arriving today - "Hvorfor Ikke" was towing "Anne" who have a defect motor. I took the dinghy over to help push Anne into her berth. We will go over for a chat with them this evening. Again I apologize for the lack of picture because of the lack of GPRS on the mobile phone network.