Atlantic day day 10&11.

Nano's blog.
Nigel Anderson
Wed 6 Dec 2006 12:36
Date: 06-12-06     Time: 12:00 UTC      Position: 19:11.17N  037:56:70W   Name: Atlantic
Distance from start: 1347            Distance to finish: 1355   Effective avg. spped last 24h: 6.44 kn. (154 miles) 

Click here for English version;

Rett etter lunsj på tirsdag var vi i bra humør etter å har registrert vårt beste døgn så langt når det gjaldt utseilt distanse - 177,8 mil. Vi seilte med spridd genoa og ett rev i storseilet - vi hadde tre rev i seilet tidligere men følte at vi taklet litt mer krefter i båten. En stor bølge tok tak i hekken og slengte båten 90 grader opp mot vinden. Genoaen bakket kraftig og båten gikk langt over på siden i en broach. Kreftene på spri-bommen som holdte den bakkende genoa på plass ble for store og bommen knakk omtrent på midten. Etter å ha ryddet opp i situasjonen var første reaksjonen at det var bra ingen ble skadd i hendelsen. Den andre var irritasjon over at jeg har seilt med reservebom helt fra nord-England til Lanzarote der jeg traff Frank og Ingrid som var på jakt etter å kjøpe seg spri-bom. Mest for å være behjelpelig solgte jeg bommen til dem til halv pris.
 
Vi laget en kort bom fra den lengste halvparten av den ødelagte bommen ved å sage av det bøyde partiet og bore ut naglene fra enden til den korte halvparten og poppe denne på plass. Mye strev - spesielt da vi skulle poppe enden på plass og oppdaget at den flotte poppnageltanga var blitt rusten og ikke ville virke uten en fullstendig demontering og avrustingsprosess.
 
Vi kunne ikke ha så mye genoa ut med den korte bommen, og fant fort ut at seilet ikke stod noe godt heller og vi kunne bare glemme å bruke bommen. Etter litt eksperimentering har vi funnet at å kjøre med genoa alene og holde god vinkel fra platt lens gir oss best framdrift. I den sterke vinden vi har for øyeblikket taper vi ca 1,5 knop, men jeg frykter at tapet blir mer alvorlig dersom vinden løyer. Vi får se. Vi må iallfall belage oss et par dager ekstra på turen.
 
(Skrevet ved 12-UTC). Tapet av bommen har ikke kostet så mye fart som fryktet siden vinden er så sterk at vi allikevel må rulle inn en god del seil. Vi klarer å holde litt over seks knop i snitt. Vi fikk flere squalls i går etter solnedgangen, den første veldig våt og med 40 knops vind. Det var bra vi ikke hadde storseilet oppe så reving går veldig kjapt med kun genoa. I morgen-timene prøvde vi fiskelykken igjen, og fikk en fin fisk på kroken. Mens vi ordnet med bøtta og rullet inn seil klarte fisken å stikke av med gummiblekkspruten vår - nå har vi bare én igjen. enda en fin gullmakrell var på kroken, men vi holdte på å dusje og lot den hange der i noen minutter - og da kom den også seg fri, men lot oss beholde kroken!
 
 

English version

Just after lunch on Tuesday (yesterday) we were all in good spirits having registered our longest day sail so far. We were sailing with poled out genoa and a single reef in the main, having gone from three to one reef earlier in the morning. Surfing down a mean wave the stern got kicked round by 90 degrees forcing the boat to windward. This put the wind into the genoa from the wrong side - it "backed". The boat continued to go into a broach with water on the side decks and everyone just holding on to keep in the cockpit. During this process the pole holding the genoa out broke in the middle. We cleared up the mess and rolled away the genoa to take stock. Our first reaction was relief that no one got hurt, the second reaction being annoyance that we have carried a spare pole from Whitehaven in north England to Lanzarote where I sold it to a guy who didn't have one and desperately wanted to buy one. I did it more to help out a fellow sailor than for the money, but I sure am kicking myself now!
 
We took the longest half part and cut away the damaged end and then drilled out the other pole end from the short half and made one complete, though very short, pole. A frustrating job made difficult by the motion of the boat and that the pop rivet gun was badly rusted and needed a thorough cleaning before it could be used.
 
The shortened boom turned out to be of little use. The sail shape was wrong and the sail would not stand correctly in the motion caused by the waves, so we gave up after some experimenting. Having tested alternatives of just the main or just the genoa, we have ended up sailing under the genoa alone - reefed somewhat due to the strong winds.
 
(Written at 12-UTC). the loss of the pole doesn't seem to have cost us so much speed as feared - due largely to the winds being so strong that a relatively small area of sail is sufficient to give us a speed of over six knots. We had several squalls after sunset yesterday, the first one being particularly wet and windy with a wind of 40 knots. We just rolled away almost all of the genoa and went below until the rain stopped. Not being able to have both sails up at the same time has its advantages when it comes to reefing quickly when a squall hits. This morning we put the fishing gear out again and had a nice one on the hook after a couple of hours. While we were organizing a bucket and reefing the genoa to reduce speed the fish decided to make a dash for freedom, taking with it out penultimate rubber squid - shame. While we were showering another nice Dorado took the line and we could see it splashing behind the boat. While we were finishing off showering it too decided not to join us for dinner, nicely not taking the lure with it this time. Still we will try again.