Houat - Le Turballe

Nano's blog.
Nigel Anderson
Thu 27 Jul 2006 16:39
Date: 27.07.06     Time: 16:00      Position: 47:20.75N  002:30.76W   Name: Le Turballe 

Click here for English version;

Vi lå for anker utenfor stranda vår, og selv om vinden kom fra nord, kom det en del bølger inn fra sør-vest som gjorde at båten rullet en del i noen timer. Vi sto ikke opp før klokka var blitt ti. Rønnaug var ikke i form og hadde sovet dårlig med hoste og vondt i halsen. Vi bestemte oss for å utnytte den fine vestavinden for å komme noen mil langs kysten, og etter fire timers seilas var vi i Le Turballe - en forholdsvis liten havn med begrenset plass for gjestebåter. Vi tok kontakt med havnekontoret over VHF, men de kunne ikke snakke engelsk. Vi fikk komme inn, og ligger nå utenfor en engelsk båt. Her skal vi bunkre vann, samt handle mat osv. til noen dager til. Egentlig ikke stort mer å si om dagen - været har vært delvis skyet, fin seilebris, og ikke alt for varmt. Dagens bilde viser heising av vår gummijolle på dekk.
 

English version

We spent the night anchored in our little bay with the sandy beach, with the wind coming over the island from the north - is. no waves. During the night though a swell came in from the south west which caused a bit of rolling in the harbour. Rønnaug didn't sleep well as she has got a nasty cough and sore throat. So we didn't get up until after ten, had a leisurely breakfast and decided to use the pleasant westerly wind to put a few miles under the keel. We plotted a course for Le Turballe - a small port near St. Nazaire. Space here is limited, but as we arrived early, they found room for us lying outside an English boat. We tried to call the marina on the VHF, but they couldn't speak English! We shall spend the night here - we have to fill the water tanks and do some shopping. Otherwise not much to say about today - the weather has been pleasant, some clouds and some sun, warm but not too hot. Today's picture shows us lifting the rubber dinghy onto deck.