Still in Cockermouth

Nano's blog.
Nigel Anderson
Sat 17 Jun 2006 17:27
Date: 17-06-06     Time: 16:15 UTC      Position: The same   Name: Cockermouth

Click here for English version;

Dagens jobber bestod i å bli ferdig med klesvask og stryking - noe som Rønnaug tar seg av, montering av jockey-pole'en, og tilpasning av den nye spinakerbommen samt montering. En erfaring her er at når alt begynner bra, vå vil det dukke opp problemer etterhvert. Vi fikk kappet bommen til riktig lengde, og endestykkene ble montert på med popp-nagler. Deretter dro Keith og Nigel til Whitehaven for å montere ting på båten. Den nye spinakerbommen viste seg å ha litt bredere endestykker enn den gamle, og disse passet ikke inn på masten. Jeg må bestille en ny enhet på mandag og få den tilsendt med DHL. Bommen lagres langs rekka på båten, og her hadde jeg bestilt to ringer. Bom-endene var såvidt for store til å passe gjennom ringen, så i den ene måtte vi sage ut et lite stykke. Saga glapp og Keith fikk en kutt på fingeren. Etter litt førstehjelp kunne vi fortsette med ringene til jockey-pole'en som vi hadde bøyd igår. Det viste seg at vi hadde bøyd dem litt for mye, så vi har nå bøyd dem litt tilbake igjen, og må prøve på nytt imorgen. Etter en frustrerende formiddag var det godt å komme hjem til en god lunsj, etterfulgt av en liten lur.
 
Idag var karneval-dag i Cockermouth, med musikk og alt som hører til. Masse folk i gatene, politi med avsperringer og syttende mai-stemning. Se bildene under..
 
Haugen med klesvask har nå blitt redusert til én siste maskinlast, og Rønnaug har stått på som en helt å komme gjennom alt. Dette bør holde oss i gang på en god stund nå. Vi må forsøke å ta litt om gangen for å unngå slike skippertak i fremtiden. Forhåpentligvis vil stadig varmere vær bety mindre klesvask.
 
Nigels søster Helen og mannen hennes Alec kjører opp fra Manchester ikveld for en veldig kort helg her i Cockermouth. Middag er bestilt på en lokal indisk restaurant "A taste of India".
 
The jobs for today were to complete the washing and ironing (Rønnaug was the natural candidate for this job), to mount the jockey pole fittings on the mast, and to get the new longer spinaker pole cut to the right length, put the ends on, and get it all down to the boat for testing and mounting. En experience is that when things start out well - you will meet resistance later. The pole was cut and the ends pop-riveted on without problem. Keith and I drove out to Whitehaven with the pole to try it all out. The new pole did not fit into the slider on the mast - this was too narrow, despite being from the same supplier but of older origin. Alternatives are to grind down the pole end fittings, og to get a new slider fitting - I'll give them a call on Monday morning to see if we can arrange an overnight delivery. Then there was the storage of the new poles along the guard rail. I had purchased to stainless steel rings to store the pole, but these were millimetres too small to thread the pole end through, so we had to cut a small gap into one of the rings to enable the pole end to be threaded through. We managed to cut Keith's finger doing this, so detol and plasters were needed to patch him up. This job completed, our attention turned to the jockey pole fittings which we had heated and bent to shape yesterday. Our eagerness to bend them to shape had been a little to zealous - we had bent them too much, so we have had to bend them back a little - new trial tomorrow I suppose. After a frustrating morning on the boat it was nice to get home to a good lunch, followed by an afternoon kip.
 
Today was carneval day in Cockermouth - lots of people in town, police out diverting trafic and preventing parking, plus som processions with music and floats. See the picture above.
 
The pile of washing and ironing has been subdued after heroic efforts by Rønnaug - this will keep us going for a while. We must endeavour to keep on top of the washing in future by having more frequent washing sesions. Hopefully the warmer weather will mean fewer clothes to be washed.
 
Nigel's sister Helen and her Husband Alec came up for a visit from Manchester today. Dinner is booked at a local curry-house - "A taste if India".