Dominica - Les Saintes, Guadeloupe

Nano's blog.
Nigel Anderson
Mon 12 Mar 2007 21:24
Date: 12-03-07     Time: 22:00 UTC      Position: 15:51.99N  061:35.19W   Name: Bourges des Saintes 

Click here for English version;

Jeg har nevnt før at planer er til for å kunne endre. Vi var enda mer støl i beina i dag enn i går og dermed gikk planen om å tusle rundt på et historisk område med gammel festning og museum i vasken. Vi tok jolla i land for å klarere oss ut av landet og for å se tettstedet Portsmouth. Vi måtte gå et stykke ut av byen til industrihavnen der tollkontoret holder til i et utrolig uryddig område preget av mye skrot og forfall. Tilbake i byen var det det samme inntrykket som møtte oss der også. Bortsett for at vi måtte kjøpe brød og melk var det ingen grunn til å bruke tid i Portsmouth. Det er ikke bare på land at det er mye skrot. Etter flere fulltreffere fra diverse orkaner, spesielt Lennie og David, ligger det middelsstore frakteskip strødd langs stranden etter at kraftige dønninger fikk dem til å slite ankerfestet og de blåste på land der de ligger og ruster i dag. Noen er nesten helt under vann og det ene vraket har blitt delvis fjernet slik at alt som stakk mer enn 30cm over vannet ble skåret i mindre biter og fraktet bort. Se dagens bilde.
 
Det har vært litt SMS-utveksling med Dream Catcher - de er på vei nordover og vi bestemte oss for å reise opp til disse små øyene som tilhører Guadeloupe, ca. 20 sjømil fra Portsmouth. Vi kom av gårde slik at Dream Catcher lå 8-10 mil bak oss, men vi holdte moderat fart for å prøve å komme fram samtidig - noe vi greide bra! Nå ligger vi for anker ikke langt fra tettstedet som er "hovedstad" på disse små øyene og skal snart ta imot Fred og Anne Grete fra Dream Catcher for sundowners før vi reiser inn på land for å spise.
 
Rustne frakteskip ligger strødd langs stranden etter orkaner.
Rusty hulks litter the beaches - the resutl of hurricanes.

English version

I have mentioned previously that plans are made to be changed. As we are even stiffer in the legs today, we dropped the idea of wandering around a heritage park with museum and old fortress. We took the dinghy ashore in order to check out and to but bread and milk. The customs office was a fair walk out of town down by the commercial docks which were extremely untidy with lots of scrap all over the place. Back in town and looking for a supermarket we met the same scrap and run down shacks there too. There is no reason to spend any time in Portsmouth itself as the place has nothing to offer. Even the waterfront is covered in scrap - several medium size coasters and other boats lie ashore rusting slowly after been flung up on land by various hurricanes, mainly David and Lennie. Several are completely or partially under water. One has at least been cut down to the water line and is thus less obtrusive. See today's picture.
 
After some SMS activity with Dream Catcher, we have decided to move on to The Saints today. These small islands south of Guadeloupe are about 20 miles from Portsmouth. We left about 8-10 miles ahead of Dream Catcher who left Martinique early this morning, motoring slowly to let them catch up. We arrived at the village of Bourge des Saintes, which is the "capital" of these small islands. Fred and Anne Grete will soon be coming for sundowners, then we will go ashore for dinner.