Las Palmas -safety day

Nano's blog.
Nigel Anderson
Thu 23 Nov 2006 18:01
Date: 23-11-06     Time: 18:00      Position: 28:07.73N  015:25.58W   Name: Las Palmas

Click here for English version;

På programmet i dag var det meste viet til sikkerhet, men egentlig den type sikkerhet som ført trer i kraft når noe har gått alvorlig galt, istedenfor forebyggende sikkerhet. Først var det demonstrasjon av nødraketter, håndbluss og røykbomber med anledning å prøve selv på utstyr som var utgått på dato. Deretter var det informasjon om hvordan man forholde seg til redningshelikopter, igjen med demonstrasjon fra den lokale redningstjenesten. til slutt var det anledning å se hvordan redningsflåter blåses opp, og hvordan man kommer inn i flåten fra sjøen - noe som foregikk i svømmebassenget. Vi gikk gjennom sikkerhetsutstyret ombord med Mike og Louise og ble ferdig met et par småjobber. Tørrmaten fra i går er endelig stuet på plass og registrert. Dagen har vært fin og varm - og ellers hektisk, men nå fant jeg tid til å skrive bloggen før vi reiser for å handle våre godsaker til nattevaktene og deretter besøke moren til Rønnaug som er nå noe bedre i dag. Dagens bilde - redningsflåten og teknikken for å dra folk ombord.
 

English version

The ARC-program today was for safety - particularly the sort of safety which is first applicable when something has seriously gone wrong, instead of preventative safety. First there was a demonstration of the use of emergency rockets, hand flares and signal-smoke. Those who had out of date pyrotechnics on board could use the opportunity to let them off under controlled conditions. Afther that there was information about how to handle a rescue helicopter, with demonstration by the helicopter from the local coast guard. finally we went to the local swimming pool where we saw a life raft demonstration and could try getting into it. Back on board we had a thorough check of all our safety gear with Mike and Louise, and got a couple of jobs done and packed the remaining food form yesterdays shopping away. today has been quite sunny and warm - and hectic so far. However a moment has now appeared for writing the blog before we go and visit Rønnaug's mother, who is somewhat better today. Today's picture - being dragged on board a liferaft.