Same sandstorm in Lanzarote

Nano's blog.
Nigel Anderson
Sat 11 Nov 2006 18:21
Date: 11-11-06     Time: 18:00 UTC      Position: 28:51.40N  13:48.90W   Name: Playa Blanca

Click here for English version;

Vi er ganske lei av all denne sanden nå! Det kommer inn overalt og dekker tauverk, fendere og alle flater som peker mot vinden. Ikke mye vi kan gjøre med det heller, men det er spådd å løye litt til imorgen og da kan vi spyle båten og komme igang med turen over til Las Palmas.
 
Vi spiste en nydelig middag ute på stedets beste restaurant i går kveld, og jentene hadde pyntet seg til de grader! Se dagens bilde. I dag har jentene vært ute på handle tur til byen mens jeg har stort sett sitte i båten og spilt bridge med Harry Arne. Selv om jeg ikke har spilt mye i det siste har det gått ganske bra.
 
Regelmessige lesere vil merke at alle blogg-sidene til mailasail har fått en ansiktsløfting med kart over posisjonen (for de som rapporterer dem). Jeg håper at alle liker dette og at det ikke skaper problemer for lesere som bruker modem - som vil nå gå tregere og krever at du klikker deg inn på siste innlegg. Ros kan gjerne sendes til ed {CHANGE TO AT} mailasail {DOT} com
 
Idag kan vi feire et halvt år på sjøen - vi dro hjemmefra den ellevte mai. Tiden har gått så fort! De neste ni måneder vil se mye mer seiling enn disse første seks - vi må krysse Atlanterhavet to ganger og komme oss hjem til Norge. Vår logg viser at vi har seilt 3330 sjømil så langt på turen, og i en rett linje (egentlig storsirkel for de som er kjent med slike begrep) er vi 2113 sjømil hjemmefra.
 

English version

We are pretty sick and tired of this sand and wind now! The sand gets in everywhere, covering ropes, fenders and all surfaces facing the wind. Even below decks we are getting some coming in. The forecast is for the wind to moderate tomorrow - hopefully we can get the boat washed down before sailing in the evening for Las Palmas.
 
We ate dinner at the areas best restaurant yesterday evening to celebrate Karin's birthday. The girls got dressed up to the nines (see today's picture). The food and service were excellent. Today the girls went into town to do some shopping, whilst I have been in the boat playing bridge with Harry Arne on the internet. Despite not having played much the last half year the game went well and I didn't make too many mistakes.
 
Regular readers will note that mailasail have changed the format of the blogs somewhat, so that those who report positions and have google earth installed can zoom in to where we have been. It does mean a slightly slower download for those old fashioned enough to still be using modems, but otherwise I thing it is a great improvement. If you also thing this is a good step forwards, then say so to ed {CHANGE TO AT} mailasail {DOT} com.
 
Today is exactly six months since we left home - how the time has flown. The next nine months will involve a lot more sailing than these first six - we have to cross the Atlantic twice and get back to Norway. Our log shows that we have sailed 3330 miles this half year, in a straight line (actually a great circle for those who understand such things) we are 2113 miles from Årdalstangen.