Las Palmas

Nano's blog.
Nigel Anderson
Tue 14 Nov 2006 18:54
Date: 14-11-06     Time: 19:00      Position: 28:07.73N  015:25.58W   Name: Las Palmas 

Click here for English version;

Her er det ganske hektisk.  Mange båter som skal ordne med registrering, reparasjoner, innkjøp og mye mer.  Mens Nigel tok seg av innregistreringen var Rønnaug og Karin hos frisør.  Karin mistet en midlertidig plombe for et par dager siden - så hun var også hos tannlegen.  Avtrykk ble tatt og ny krone skal på plass på fredag (250 Euro og halvparten av hva det koster i Norge).  Ellers hadde vi en fin spasertur rundt i byen og spiste lunsj på stranden på andre siden av  byen (Playa de las Canteras).
 
Introduksjonsrunden og registreringen gikk greit men det var mye informasjon å forholde seg til. Vi fikk besøk av en rigg-ekspert som tok en grundig sjekk av hele riggen men det var ikke noe alvorlige feil å rette på. Jeg skulle kjøpe olje til motoren fra den ene båtutstyrsbutikken, men nå er det høysesong og jeg måtte vente med min kølapp i handen i over en halvtime før jeg kunne betale! Jeg fikk også hentet posten vår - en pakke fra våre danske venner Ole og Inger-Lise som hadde laget en spesiell knapp til låsing av et skap som vi hadde mistet. Det var også mye julesaker og et hyggelig kort i pakken som minner oss om at selv om vi går i shorts og 25C så er det ikke så lenge til jul.
 
Senere i kveld er velkomstfest for alle båtene med mannskap.  Her skal det visstnok serveres Tapas.  Det skal bli gøy å treffe alle de andre norske båtene (tror det er ca 20 norske påmeldte båter).  En av de norske båtene er den tidligere Whitbread båten som heter Berge Viking. Dagens bilde - en pakke til oss fra Danmark.
 
 
En pakke fra våre danske venner.
A package from our Danish friends.

English version

It is rather hectic in the harbour.  Many boats are arriving, need to register, do some repair work, or simply stocking up for the long journey.  While Nigel was busy doing the registration paperwork and rig-check, Rønnaug and Karin went to the hairdresser - a real treat for the girls.  Karin lost a temporary filling at Lanzarote and we got her booked into a dentist appointment today.  A new crown is now being made and fitted on Friday.  The cost for the dental job is 250 Euros, and about half the price it would cost in Norway. The girls also went for a walk around the town and had lunch on the beach on the other side of town (Playa de las Canteras).
 
The check-in and introduction went well, though there was a lot of information to be digested. I ordered a rig-expert to do a thorough check of the mast and all standing rig - everything was OK. I picked up oil for the motor at one of the local chandlers, but the place was full of people with long lists and I had to queue up for over half an hour just to pay the bill! We can get post sent to us here, and sure enough there was a package from our Danish friends with a little catch for a locker that we lost and some Christmas things - very nice of them. Even though we are in shorts and the temperature is 25C Christmas is coming quickly - particularly as three weeks of the run up wil disappear on the way over the Atlantic.
 
Later tonight there will be arranged a welcome party with tapas.  It will be fun to meet the other Norwegian participants (in all about 20 Norwegian boats enrolled).  One of the Norwegian boats is a previous Whitbread boat called "Berge Viking". Today's picture - a package for us from Denmark.