Atlantic day 8&9

Nano's blog.
Nigel Anderson
Mon 4 Dec 2006 12:05
Date: 04-12-06     Time: 12:00 UTC      Position: 19:22.60N  032:06.00W   Name: Atlantic
Distance from start: 1055            Distance to finish: 1658    Effective avg. speed last 24h:  6.75 kn. 

Click here for English version;

Den sterke vinden har vært med oss hele det siste døgnet og gitt oss bra fart. Utseilt distande det siste døgnet på 162 sjømil slår såvidt rekorden fra døgnet før. Vi valgte å rulle bort storseilet for natta i tilfelle det kom noen byger der vinden kan øke til 40 knop. Men natta var fin og det ble registert bare noen få dråper regn. Vi passerte 30 grader vest på ettermiddagen i går - og dette betyr at vi skal stille båtklokkene tilbake med én time i dag slik at vi beholder vanlige døgnfølelser i tråd med sol-oppgang og nedgang. Vi skal stille igjen ved 45 og 60 grader vest. Disse dagene inngår i vårt program for å feire og det står fire 0,5l ølbokser i kjøleskapet til å feire øyeblikket når klokka stilles fra halv fem tilbake til halv fire. Merkelig tid å stille klokkene synes du? Tidspunktet er valgt for å spre den ekstra timen over de to letteste vaktene slik at begge personer får en vakt på fire og en halv time midt på ettermiddagen der alle er allikevel på dekk.
 
Ting som var nye og spennede for noen dager siden er blitt daglidagse - det er ingen som bryr seg nå når en hel stim med flygefisk flyr forbi oss lenger. Vi har fremdeles ikke sett delfiner, skillpadder eller hval. Båter har vi heller ikke sett så mye til de tre siste døgnene, men vi skimtet lanternene til en seilbåt i det fjerne i noen timer i natt før de forsvant igjen over horisonten.
 
Selv om rullingen er like plagsomt som før er vi blitt mer vant til det og ta forholdsregler for å unngå søling av kaffe osv. Bølgene skifter stadig karakter - i går var de litt lengre fra hverandre, men i dag er avstanden kortere igjen som gir litt mer bevegelse i båten..
 
 

English version

The fresh wind has been with us for all of the last 24 hours, giving us a good speed and satisfactory 24 hour run of 162 miles, just beating yesterday's record. We chose to roll away the mainsail for the night as a safety precaution in case of being hit by a squall - though this did not happen. The night was fine with a full moon and just a couple of raindrops fell on one of the watches. We passed the 30 degree west mark yesterday evening, so today we will change the time on the boat back one hour to GMT -1. We change the time for every fifteen degrees in order to keep the boat time aligned with normal day feelings related to sun rise and setting. These days are celebrated with a tin of beer each - four half-litre tins are currently cooling in the fridge, to be opened at four thirty in the afternoon which is the time of the clock adjustment. We chose four thirty in order to spread the extra hour over the two easiest watches of the day - each person having an extra half hour on their watch. The afternoon watches are fairly relaxed anyway as everone is usually on deck from lunch until dinner.
 
Things which were new and exciting a few days ago are now no longer spectacular.  No one points out the shoal of flying fish passing the boat anymore as we see so many of them now. However we are still waiting patiently for sightings of turtles, whales and dolphins. We haven't seen much sign of other boats either the last three days, though the lantern of a distant sailboat was visible for a few hours during the night watch.
 
The rolling motion is still a bit of a pain but we are getting more used to it and taking precautions to avoid spilling the tea etc. The waves are steadily changing their character, yesterday they were of a longer wavelength and more regular in shape but they are more irregular and with shorter distance between today, giving slightly more motion on board.