Atlantic day 6&7

Nano's blog.
Nigel Anderson
Sat 2 Dec 2006 12:12
Date: 02-12-06     Time: 12:00 UTC      Position: 20:15.25N  026:27.56W   Name: Atlantic
Distance from start: 767           Distance to finish: 2007   Effective avg. speed last 24h:  6.25 

Click here for English version;

Nå har vi hatt et godt døgn siden sist posisjonsrapport. Ikke målt i fart eller avstand, men at vi har behold nok vind til å opprettholde en fremdrift på 4-5 knop. vi har sett flere sjøfugler, vi har sett flygefisk og vi har fanget middag! Etter en noe mislykket start til fiskingen klarte vi å miste enda mer utstyr i dag til tross for at vi brukte en handline med 0,9mm dimensjon - sikker 50kg bruddstyrke. Da vi dro i snora etter et par timer var alt mistenkelig lett - både blyloddet og sluken var borte - en svivel hadde løsnet, mest sannsynlig etter at en større fisk har vært på kroken. Denne gangen hang vi bare en gummiblekksprut på uten lodd, og etter en time bet en fin gullmakrell (tror vi det heter iallfall) på. Fisken var på litt over en kilo - passelig til middag for fire. Vår foretrukket metode for å drepe er å helle litt sprit over gjellene - fisken slutter å sprelle momentant, sannsynligvis død av alkoholforgiftning.
 
Fisken smakte fortreffelig bakt i ovnen med gulerøtter, løk og krydder og smør. Måltidet innledet en fin kveld med vakker solnedgang og rolig men tilfredsstillende seiling rundt 5,5 knop rett mot mål. Jeg har siste dagvakt (kl 16-20) og skriver dette etter at vakten er ferdig før jeg legger meg. Jeg skal på vakt igjen fra kl 05 til 08. Etter den siste nattevakt er man nokså trøtt og det er for fristende å gå og legge seg i noen timer til istedenfor å være på dekk og nyte morgentimene. Resten av bloggen skriver jeg rett før kl 12 da posisjonen skal sendes inn. Sending av E-mail har vært litt problematisk og jeg må ofte koble meg opp flere ganger før alle meldingene er sendte og mottatte. Jeg finner ikke ut av dette - kanskje jeg bør prøve en plassering av antennen som er enda mer optimal.
 
Når det gjelder watermakeren, så har denne fungert helt utmerket i dag - vel å merke med motoren avslått. Vi har produsert i seks timer som tilsvarer ca. 30 liter, litt mer enn vi bruker på en vanlig dag. Vi har bestemt oss for ikke å rote noe mer med saken nå i tilfelle vi ødelegger den helt. Vi skal tross alt helst ikke ha motoren i gang. Fortsatt på den tekniske siden merket vi at kjøleskapet ikke lenger holdte 4C. Jeg har skrudd termostaten til en lavere innstilling og kompressoren har gått kontinuerlig - og blitt ganske varm. Temperaturen inn i skapet har nå nådd 5C, men inntil videre skal vi ikke putte varme varer i kjøleskapet.
 
Natta ga oss mye vind og bra fart - 10knop registrerte loggen som høyest fart. GPS'en har ligget støtt midt på 7-tallet, ofte opp i 8,5! Nå på formiddagen har vinden økt enda et lite hakk og vi har nå tre rev i storseilet men holder allikevel godt over 7 knop.
 
Vi måtte plukke opp en flygefisk fra dekk som hadde landet der i sin ferd over havet i går natt.  Bra vi så den for det kan lukte ganske ille om den blir liggende å godgjøre seg i varmen.  Den lå litt inneklemt under spinnakeren og ikke helt lett å oppdage, men Rønnaug hadde en misstanke om at den var der - da hun hørte det "flappe" i natt.
 
 

English version

We have had a good day since our last report - not necessarily measured in speed or distance, but we have had enough wind to keep us between 4 and 5 knots. We have seen several sea birds, we have also seen shoals of flying fish and have even managed to catch our own dinner! After a rather miserable start to our fishing a few days ago, we lost even more gear today when, despite using a hand line of about 50kg breaking strain, a fish took the lure and then a swivel gave way, loosing one of our only two remaining 300g lead weights and the lure. However, we tried again with a rubber squid without weight on and were rewarded by a beautiful dorade of lust over 1 kg - perfect for dinner for 4. We dispatched the fish with our preferred method despite its small size - a cap full of spirits into the gills. The fish is dead or at least leglessly drunk in a second and is then much easer to handle on its onward journey towards the dinner table. Dinner was delicious - baked fish in onions and carrots with potatoes and green beans, followed by coffee and cake. This made a fine setting for the rest of the evening - a beautiful sunset in clear skies with a breeze from the NE freshening slightly to give us boat speeds of 5.5 to 6 knots.
 
I'm writing this first part of the blog having just gone off watch from the last day watch (16-20). I shall soon hit the bunk as I have the last night watch (from 05-08). The temptation to sleep a few hours after this last night watch is great - leaving little time to write the blog before the twelve O'clock reporting of position. We have been having trouble with sending E-mails over the Iridium satellite phone the lst few days, often needing five attempts to make a connection and complete transmission. I will have to work on this, perhaps looking for an even better place to put the antenna.
 
Regarding the water-maker, this has run perfectly for six hours today, making some 30 l, which is about one day's consumption. So long as the motor isn't running at the same time there is no problem with air ingress into the system. Rather that looking further into this we have decided to leave things as they are and just produce water when the engine is off. Any attempts at "repair" could easily result in breaking something. Still on the technical front, we noticed that the fridge temperature had risen to 8C today instead of its usual 4. I adjusted the thermostat and the compressor has run continuously all day - getting quite hot. The temperature is now at 5C, but until we get 4C and the compressor is not running more that 70% of the time we will not be putting warm things into the fridge.
 
The night brought us more wind and we were going very fast - our higest recorded speed being 10 knots on the log, the GPS showing steady in the mid 7's with surfs bringing over 8 knots. This morning the wind increased even more and we put three reefs in the main to help the autopilot steer more easily - though we are still doing over 7 knots. We also had to clear a dead flying fish of the deck for the first time.  Rønnaug suspected something was up when she heard flapping on deck in the middle of the night.