Póvoa de Varzim

Nano's blog.
Nigel Anderson
Fri 15 Sep 2006 16:50
Date: 15-09-06     Time:  16:00 UTC      Position: 41:22.31N  008:45.89W   Name: Póvoa de Varzim 

Click here for English version;

Enda en dag med strålende sol, men en nokså frisk bris fra nord-vest, og fortsatt forholdsvis store bølger ute på havet. Alt dette, kombinert med at vi har så veldig god tid før vi må være i Lisboa, gjør at vi tar det med ro her idag. Vi gikk en ganske lang fottur langs den lange stranda på nordsiden av byen - her var det milevis med hotell og ferieleiligheter med tilhørende små kafeer. Vi fant en rundtur på veien tilbake til byen og var innom arenaen der de driver tyrefekting. Vi klarte ikke å finne ut om det skulle være noe tyrefekting de nærmeste dagene - synd fordi vi hadde tenkt å se på dette her i Portugal. I Spania drepes oksen, men i Portugal er man ikke så blodtørstig og oksen slipper unna med livet i behold, men sikkert litt sliten og mør i beina. Vi har ikke gjort så mye annet heller - litt klesvask, litt dataarbeid for å se om jeg kan styre autopiloten direkte fra et Excel-regneark (svaret er ja - jeg kan). Jeg tar dagens øverste bilde fra Porto - en fisk som er veldig vanlig i alle havnene her og liker å sole seg i vannskorpa, og i bildet liker seg også der kloakkutløpet renner inn i elva. Det nederste viser en del av Porto med typiske bygårder med klesvasken hengende til tørk - noe man ser overalt her i Portugal.
 
Fiskene liker kloakkutløpet!
The fish love the sewer outlet!
Porto - typiske bygårder med klesvaks hengende til tørk.
Porto - typical scene with the laundry drying in the wind.

English version

Another day of sun and shorts-wearing, but a fresh north westerly is blowing and there is still a strong swell at sea. Combined with the fact that we have plenty of time to get to Lisbon, this means that we will stay here a little longer. We walked a long tour along the beach to the north of the town today - a seemingly endless row of hotels and holiday appartments with their associated cafés and shops. We made a round trip by cutting in land a bit, finding the bull fighting arena. There was no sign of when the next bullfight will be - a shame as we hope to see one here in Portugal where the sport is a little less bloodthirsty than in Spain. In Spain the bull doesn't get out alive, but here in Portugal the bull just gets a bit tired and probably frustrated, but escapes with his life. The amount of matador blood is probably about the same in both countries - but that doesn't seem to matter so much. Otherwise we have lazed the day away, doing the washing, some programming on the PC to try and control the autopilot directly from an Excel spreadsheet, and a trip to the supermarket. Today's upper picture was taken yesterday in Porto. In all the harbours here there are lots of mullet which seem reasonably tame and unafraid, liking to sun themselves just on the surface with their fins and mouths above the water. The picture is of the outlet from what I presume to be a sewer - something the mullet seemed to like (yuk!). The lower picture shows part of Porto and the typical town apartment blocks with the washing hanging out to dry - something one sees everywhere in Portugal.