Marigot - Marigot.

Nano's blog.
Nigel Anderson
Tue 10 Apr 2007 23:23
Date: 10-04-07     Time: 22:00 UTC      Position: 18:04.06N  063:05.25W   Name: Marigot. St. Martin 

Click here for English version;

Planer er til å endres. Vi vandret gjennom de travle gatene i Marigot - som etter påskeferien var full av liv igjen. Mange fine butikker men kanskje mest myntet på damene. Etter lunsj benyttet vi åpning av broen på den franske siden av Simpson Bay til å komme inn i lagunen da vi skulle ned til den hollandske delen igjen for å få fylt gassflasker og undersøke litt om service på motoren. I følge våre havneguider skal det være minst 2,5m dybde i en merket kanal fra bruen og over til den noe dypere delen på den hollandske siden. Foran oss gjennom broen gikk en større seilbåt - dette så lovende ut. Vi fulgte etter ham, men litt saktere siden vi var litt nervøs for vanndybden som viste bar 0,5m under kjølen. Vi kom inn i en led merket med tre par grønne og røde bøyer. Det var bare å holde seg på en rett linje mellom dem tenkte vi. Så seg vi inn i mudderet og satte oss fast. Vi hadde kanskje kommet ti meter fra senterlinja mellom bøyene - og vi kom ikke løs. Heldigvis kom en liten båt forbi oss i full fart og skapte så store bølger at med full maskin i akter kom vi ut igjen. Tilbake til midten av kanalen og forsiktig frem igjen. Så vises dybden under kjølen som 0,3m ..... 0,2m ..... 0,1m .... og vi skir sakte inn i mudderet igjen. Denne gangen kom vi lett løs, men valgte da å gi opp forsøket og bakket opp til bøyene der vi snudde båten og ankret opp i påvente av at broen  åpnes igjen kl 17:30.
 
Mens vi ventet tok jeg jolla den ene sjømilen til butikkene på den hollandske enden for å få fylt gassflaskene. Her fikk vi beskjed at den eneste plassen var på den franske delen - tilbake i Marigot. Så da passet det bra at vi måtte tilbake til Marigot der vi nå ligger for anker bare noen meter i fra der vi lå i går. Dagens bilde: løftebroen på den franske siden.
 
Løftebroen
Lifting bridge

English version

Plans are made for changing. We wandered through the now busy streets of Marigot which had burst back into life after the Easter break. Here there are many fine shops - though mostly for the ladies. After lunch we motored through the channel in the north end of the Simpson Bay Lagoon in order to get back to the Dutch side again where we have some errands to do. There is a buoyed channel which is supposed to have 2.5m of depth - we need just 2m. We followed another sailboat and soon saw that the channel was marked by three pairs of red and green spar buoys forming a slight dog-leg. We drifted just 10m off the centre of the channel and ran the keel into the mud bottom. We were stuck - even at full power in reverse we couldn't get loose. Fortunately a speedboat went past and kicked up a fair wake of waves which was just what we needed to rock the boat a little and we came free. Proceeding cautiosly now and in mid-channel we watched the depth meter which shows remaining water ender the keel. 0.3m ..... 0.2m ..... 0.1m ..... into the mud again. This time we came out easily, but had had enough and picked our way back towards the bridge and anchored waiting for the next opening at 17:30.
 
I utilized the time to dinghy over the lagoon to the Dutch side where I had been informed that I could get our gas bottles filled. Here I was told that I had to go to a supermarket in Marigot - so maybe it didn't matter so much about having a little round trip back to Marigot today - where we now are anchored just a few metres from where we were earlier today. Today's picture - the lifting bridge on the French side.