Lerwick

Nano's blog.
Nigel Anderson
Fri 19 May 2006 21:32
Date: 19-05-06     Time: 20:20 UTC      Position: N60.09.23  W001.08.48   Name: Lerwick, Shetland 

Click here for English version;

To rapporter fra samme dag - vel, det vi sendte idag tidlig var ment til å kommet ut dagen før, så da blir det to idag.
 
Lerwick har en fin gjestehavn - vi er tre båter her nå, enda en norsk båt reiste tidligere. Reidar - som jeg har truffet én gang før, og er broren til Odd (se rapporten fra Balestrand) har den ene, den andre er dansk. Litt senere på dagen jobbet vi litt på sammenkoblingen mellom Reidars autopilot, GPS og PC , og det virker som vi fikk det til.
 
Vi måtte rapporter til havnekontoret og fylle ut imigrasjonsskjemaet samt skjemaet for havneavgift. Alt gikk smertefritt, og havneavgiften på £6.50 for natta virker rimelig sett i forhold til kvaliteten på brygga og servicebygget.
 
Vi fikk en liten rift i storseilet på overfarten, heldigvis var eieren av den norske båten (Sverre fra Stavanger, som nå har reist) en seilmaker, og hadde både utstyr og kunskap til å lage en god, dog midlertidig, reparasjon. Dette innebar å rulle ut seilet, og fire det ned halveis for å lappe over hullet, og deretter å sy rundt kanten av lappingen.
 
Etter én times søvn gikk vi en tur rundt Lerwick, så fortet, tittet i butikkene osv. Litt sosial whiskydrikking ombord i båten til Reidar, sammen med mannskapet hans - Tommy og Kjell, ble etterfulgt av middag ombord Nano. Så er det nesten leggetid - vi skal opp litt tidlig imorgen for å dusje, så kommer leiebilen som vi to norske båter har leid for å ta en tur rundt Shetland - med Kjell som guide. Han har vært her velding mange ganger siden 1977, og det virker som at han kjenner alle som bor her.
Seilreparasjon på dekk
Two entires from the same day! Well, the entry from this morning should have been sent from the middle of the North sea, but didn't get sent until today, thus another log entry this evening.
 
Lerwick has a fine guest harbour, we are just three boats here now, on other Norwegian boat left earlier in the day. Reidar - who I had met once before - Odd's Brother (see entry from Balestrand) has one of the boats, the other is Danish. In the afternoon I helped Reidar with the same job as I did on Odd's boat in Balestrand - coupling the PC, GPS and autopilot together - It all seems to work.
 
On arrival we had to report to the harbour masters office to fill out the forms for immigration and harbour fees. All this went quickly and effectively, the harbour fees of £6.50 a night seem very reasonable taking into account the high quality of the pontoon and service facilities.
 
Vi got a small tear in the main sail on the crossing from Bergen, but fortunateliy the owner of another Norwegian boat (Sverre from Stavanger, who now has left) is a sailmaker, and he had both the knowledge and geat to effect a good, though temporary, repair. (see picture) with sticky patches, then sewing the patch edges in place.
 
Vi had to have an hour of kip in the middle of the day, afterwards we walked round Lerwich, saw the fort, strolled round the shops and then had a little social whisky drinking on Reidars boat together with his crew Tommy and Kjell. We rounded off the day with dinner on board Nano, then it is bed time. We have to get up early in the morning to have a shower before a hire car arrives for the crews of the two Norwegian boats to have a drive round the islands, with Kjell as guide. He has been here innumerable times since 1997, and seems to know everybody in Lerwick!.