Atlantic day 19&20

Nano's blog.
Nigel Anderson
Fri 15 Dec 2006 12:10
Date: 15-12-06   Time: 12:00 UTC   Position: 15:21.25N 058:58.97W  Name: Atlantic
Distance from start:  2531          Distance to finish: 139     Effective average speed last 24h: 5.38 (128 nm)    

Click here for English version;

Etter noen dager med frustrerende lette vinder har passatvinden begynt å gjøre seg gjeldende igjen og vi har kunnet seile på lens med kun storseilet oppe rett mot St. Lucia - dog ikke stort mer enn 5 knop på dagen. Det gjør at vi stadig ser på gjenstående avstand og beregner vår ankomsttid og se dette i betraktning av dagslys, når serveringsstedene åpner og lukker osv. Det hadde vært kjempefint å komme fram før kl 13 UTC - da har vi brukt mindre enn 20 døgn på turen som er kjempebra når man tar i betraktning problemene vi har hatt. Men vinden må nok øke enda noen knop hvis vi skal rekke det.
 
Vi var fast bestemt på fisk til middag og har hatt snora hengende etter båten hele dagen. En liten en kom på kroken med kom seg fri igjen da den nærmet båten. Litt senere fikk vi en stor en på kroken, men etter 15 sekunder hadde begge krokene rettet seg ut under belastningen - og fisken slapp med skrekken. Vi måtte da ty til engelsk boks mat - noe som vi er veldig glad i men får ikke kjøpt andre steder enn i England. Mannskapet vårt hadde tatt med seg nok til to middager. Det var jo kjempebra og fisk kan vi alltid fange i morgen.
 
Vinden frisknet til i løpet av natta og ligger nå rett før 12-UTC på 20 knop. Vi har genoaen oppe siden dette seilet er lettest å håndtere alene på nattevaktene, og holder nå litt under 6 knop med kurs rett mot St. Lucia. Med litt under 140 sjømil til målstreken må vi holder tett opp under 6 knop for å komme inn under 20 døgn - det kan være hardt å holde så god fart!
 
 

English version

After some days of frustratingly light winds, the trade winds picked up again and we have been able to sail a course straight for St. Lucia with just the one sail up. The speed isn't great - about 5 knots most of the day time. As we are getting so close we keep speculating about exactly when we will cross the finish line - especially regarding when the bars are open! It would be great to cross the line before 1300 UTC as this would mean a crossing time of under 20 days - which is pretty good when one considers our technical problems. But we will need a good wind if we are to make it in time for that.
 
We had decided on fish for dinner, and had the line out all day. One small one got away as we reeled it in towards the boat, then a big one was on for about 15 seconds before it straightened out both treble hooks on the lure and departed with no more than a sore mouth. So dinner had to be tins of Fray Bentos - which we couldn't find anywhere else than in the UK. Mike and Louise had brought four tins with them and the dinner was super! We can always catch fish tomorrow!
 
During the night the wind has freshened to about 20 knots which means that we are now averaging just under 6 knots running under genoa and heading straight for St. Lucia. With just under 140 miles to go to the finish line, we will need to maintain an average of 6 knots to come under the 20-day mark - it may be just too much to ask for.