Gracisoa

Nano's blog.
Nigel Anderson
Wed 25 Oct 2006 20:33
Date: 25-10-06     Time: 1700 UTC      Position: 29:13.69N  0013:30.21W   Name: Graciosa

Click here for English version;

Det var spådd litt dårlig vær og mye vind, og det fikk vi fra i går kveld og utover natta. Vinden er egentlig OK siden det gir bra ladning av batteriene fra vår lille vindmølle. Regnet hjalp også med å spyle av saltlaget på båten - husk at vi har verken vann eller strøm lagt ut til båtene her. Det har vært overskyet i dag men nokså frisk vind, men bare en dråpe eller to regn.
 
Alle de eldre husene her er bygd i samme stil, og det viser seg at hele Lanzarote og Graciosa har vært sterkt påvirket av kunstneren og skulptør César Manrique som inntil hans død i 1992 var enerådende som konsulent til bygningsrådet på øyene. Litt spesielt her på Grasiosa er at alle husene har enten blå, grønne eller av og til brune dører og vinduskarmer/skodder. Blå betyr at huset er bebodd av fiskerfolk, grønne av landbruksfolk, og brune av fagfolk som murere, snekkere osv. Se det øverste bildet av et typisk hus med grønne dører.
 
Siden det har væt behagelig "kjølig" idag - overskyet og en lufttemperatur rundt 23C, passet det fint for oss å bestige en av øyas fire vulkaner. Vi valgte den nærmeste som er 188m høy, der krateret er litt ovalformet med to separate vulkaner inn i den omkransende kanten. Veien opp går gjennom et landskap av sand og kortvokste buskas. Sanden er full av skjellene til små sjøsnegler og disse finnes selv på vulkanens høyeste punkt - blåst dit i lag med sanden. Vi gikk rundt hele kraterkanten med oversikt over så godt som hele øya. Det var store bølger ute på havet idag - da er det best å ligge trygt i havnen. Det nederste bildet viser meg på turen.
 
Angular house with green doors and windows.
Kantete hus med grønne dører og vinduer.
On the edge of the volcanoe - with the island's largest volcanoe in the background.
På randen til vulkanen - med øyas største vulkan i bakgrunnen.

English version

The forecast was for bad weather today, it arrived late last evening and we had some heavy showers during the night. This is in fact OK for us - the rain has washed some of the salt off the boat and the wind gives us plenty of power for the fridge and lights from the wind generator - remember there is neither water nor power laid on to the pontoons. Today has been cloudy with a fresh wind and just two drops of rain.
 
All the older houses here are build in a very similar style. The artist and sculptor César Manrique excercised a great deal of influence as advisor to the island council until his death in 1992. One peculiar aspect is that all houses have either green, blue or sometimes brown doors and windows. Blue indicates that the inhabitants are fisher-folk, blue means agriculture while brown is for tradesmen and builders. See the upper picture of a typical house with green doors and windows.
 
As today has been pleasantly "cool" - cloudy with and air temperature of 23C - it suited well for a walk to the top of one of the islands volcanoes. We chose the nearest one, which is 188m high and has a single oval crater with two volcanoes inside. We walked round the entire periphery of the volcanic cone in a fascinating tour with varying vegetation, sand full of the shells of sea snails - even at the very top of the mountain shells and sand get blown up and left there. There were great views of almost the entire island and the straights over to Lanzarote. Out at sea there were some big looking waves thrown up by the wind - a good day for being in harbour! The lower of today's pictures is from our walk.