Forte de Freance - Grand Anse d'Arlet

Nano's blog.
Nigel Anderson
Mon 26 Feb 2007 23:29
Date: 26-02-07     Time: 23:30 UTC      Position: 14:29.98N  061:05.24W   Name: Grand Anse d'Arlet, Martinique 

Click here for English version;

Vi invitterte oss selv ombord til "Ringhorne" i går - våre veier skilles nå og vi ser dem kanskje ikke igjen på denne siden av Atlanterhavet. De reiser nordover mens vi reiser nå sørover igjen for å sette båten på land og kline på nytt bunnstoff. Første trinn i denne prosessen ble unnagjort i dag tidlig - vi har bestilt kranen til onsdag kl. 09:00 i Rodney Bay. Leiebilen har vi også returnert, og en tur på land med PC-en ga anledning til å slette alle spam-meldingene som kommer til den andre e-mail-kontoen min. Utsjekking på Martinique kunne knapt være enklere - jobben i Fort de France er "out-sourced" til en båtutstyrsbutikk og prosessen tok dermed i underkant av tretti sekunder sammenlignet mot tilsvarende antall minutter i Grenadinene. Vi måtte innom supermarkedet også siden matutvalget er mye bedre her på Martinique enn på St. Lucia. Det har blåst godt i dag - selv i beskyttelse av land. Turen på seks sjømil fra Fort de France til der vi nå ligger gikk unna i 30 knops vind - bare en liten flik av storseilet var nok til å drive oss fram. På vei opp til Fort de France for en uke siden lå vi i nabobukta, men denne gangen valgte vi den store ("Grand") istedenfor den lille ("Petite") bukt ("Anse") til Arlet ("d'Arlet"). Man kan ankre i den nordlige eller sørlige delen av bukta - den midtre delen skal man holde klar for fiskebåter og ferjer. Det så ut til å være god plass i den nordlige delen med bare fem båter i forhold til den noe større sørlige delen med ca. 25 båter. Vi ankret opp og jeg svømte for å kjøle meg litt og undersøkte ankeret på bunnen. Her var det bare et tynt sandlag over stein og ankeret hadde bare såvidt feste bak en liten stein. Etter en dusj flyttet vi oss til den sørlige delen og klarte å skvise oss inn imellom de andre båtene på godt holdebunn. Dagens bilde tok vi igår av en to kuer med følge av Egret-fugler som lever i symbiose med kuene - de spiser flått og andre parasitter som bor "ombord" kuene.
 
To kuer (den bakerste nesten helt skjult) og Egret-fugler.
Two cows (the one behind almost totally hidden) and their Egret birds.

English version

We invited ourselves onboard "Ringhorne" yesterday evening as out paths now diverge and we may not see them again on this side of the Atlantic Ocean. They are now heading north, while we are temporarily going south to St. Lucia to haul out the boat and put new antifouling on. The first step of this process was completed this morning when I phoned them up to book the crane for 09:00 on Wednesday in Rodney Bay. We have also returned the hire car and had the PC on land to delete all the spam messages that we get - and to check the weather forecast. The checking out of Martinique couldn't be much easier - the job has been outsourced to the local chandler's and took all of thirty seconds. Compared to the same number of minutes or more in the Grenadines this is a major step forward. We have stocked up on good French food before going to St. Lucia too. There has been a strong trade wind blowing today - even in the protection of the bay at Fort de France. The six mile long trip from FdF was a pleasure with the wind just behind the beam and a scrap of mainsail rolled out. We chose to anchor here in the neighbouring bay to where we stayed on the way north. Bigger than its neighbour, one can anchor in the north or south part of the bay - the middle being reserved for fishing boats and ferries. As there was plenty of room in the northern part we dropped the hook there, but soon found that we were dragging the anchor and decided to follow the majority and anchor in the southern part. It was pretty crowded here and we had to anchor twice before getting a suitable distance to all of our neighbours. Today's picture was taken yesterday and shows cows and their attendant Egret birds who live in symbiosis with the cows - eating ticks and other parasites who live "on board" the cow.