Bermuda Day 5

Nano's blog.
Nigel Anderson
Fri 4 May 2007 16:27
Date: 04-05-07     Time: 16:00 UTC      Position: 31:19.43N  064:29.50W   Name: Én route to Bermuda
Distance sailed last 24h: 172           Distance from Bermuda: 68               Distance from St. Martin: 803 

Click here for English version;

Vindstille og havblikk med noen lange lave slake dønninger. Av og til er det antydning til en bris, men bare nok til å gi noen småkrusninger på havflata, og ikke nok til å benyttes til framdrift. Da blir det motorkjøring i time etter time. Vi fikk stoppet maskinen litt etter lunsj da vi stoppet opp for å bade og, for min del, et mislykket forsøk på å stake opp den tette slangen fra toalettet i forpiggen. Dette må gjøres den ubehagelige måten - ved å demontere innefra!
 
Vi har prøvd å fiske, men får bare sjøgress. Vi har speidet etter båter, men Dream Catcher har forsvunnet over horisonten - dog fortsatt innen VHF-dekning. På den første nattevakta dukket det opp en båt på radaren, som etterhvert også kunne skimtes med det blotte øyet. Så enda flere lys på horisonten - enda en lastebåt, på vår styrbord side denne gangen. Litt spenning i hverdagslivet - mens den første kjørte forbi oss med ca. seks sjømils avstand var den andre på direkte kurs mot oss. Med hjelp av radaren og AIS (bursdagsgave fra mine kjære svigerforeldre) kunne jeg følge med og så at den endret kurs litt og til slutt passerte oss på én sjømils avstand før den gikk tilbake til opprinnelige kurs. Jeg måtte takke styrmannen over VHF'en.
 
Uten seil å trimme er det lite å gjøre med båten. GPS'en og autopiloten holder oss på riktig kurs mot Bermuda, det eneste som må passes på er at det ikke kommer sjøgress i grovfilteret til motorens kjølesystem. Da blir det god tid til lesing, soving, datamaskinen osv.
 
 
Så kommer jeg på nattevakt klokka tre, etterhvert får jeg lyst på en kopp te. Litt merkelig at det ikke er vann i springen, og vanntanken kan ikke være tom fordi vi hadde over 100 l igjen dagen før. Vannmåleren bekreftet at vi har brukt opp hele den ene tanken. Heldigvis velger jeg ikke bare å koble over til den andre tanken fordi det viser seg at en overtrykksventil på varmtvannstanken har sviktet og tømt 100l eller så vann inn i båten. Dette skal drenere direkte til kjølsvinet og dermed automatisk pumpes ut av båten, men en slange har ligget litt feil slik at vannet havner i oljeoppsamlingskaret under motoren. Dette karet rommer ca. 30 liter og resten av vannet har skvulpet over kanten og havnet under dørken. Herifra dreneres en god del til kjølsvinet men ca. 15 liter ligger igjen og skvulper frem og tilbake blant verktøy og reservedeler - heldigvis for det meste i plastkasser. Resten av nattevakten gikk til å få opp dette vannet og sette ting til tørk. Etter litt søvn ble det lettere å analysere problemet og finne ut hva som skjedde. Litt spray og jobbing med trykkventilen ser ut til å ha løst problemet og vi igjen har trykkvann ombord. I alt oppstyret glemte jeg å sjekke om jeg skulle pumpe opp mer diesel fra reservetankene - med konsekvensen at motoren stoppet. Heldigvis var det bare å pumpe opp 100l diesel fra reservetanken og "sveive" motoren igang igjen - deilig å ha selv-avluftende motor. På eldre motorer er det en betydelig jobb å avlufte dieselfiltre og pumper hvis man først har gått tom for diesel.
 
Men, nå er turen snart over - vi beregner ankomst seinere i kveld, forhåpentligvis tidsnok til å feire turen sammen med Fred og Anne Grethe.
 
 

English version

Calm and mirror like sea, with just long slow lazy swells to disturb the surface. Sometimes a weak breeze turns up to annoy us - far to weak to be used for sailing, just enough th ruffle the sea's otherwise glassy surface. We did at least stop the motor after lunch when we stopped the boat for a swim - over 5000m deep sea! I had a go at staking up the outflow pipe from the toilet which is blocked, but did not manage to break through so we will have to do it the unpleasant way by dismantling things inside the boat!
 
We tried fishing, but the lure just got fouled by floating sea weed, so we gave up after a while. We looked for other boats, but even Dream Catcher had disappeared over the horizon, though are still within VHF-range. On my first night watch a vessel appeared on the radar, after a while I could see her lights too. Then a new set of lights appeared on our starboard side and also on radar - what excitement, two commercial vessels at once! We passed the first ship at about six miles range, but the second one seemed to be on collision course. Thanks to the radar and AIS I could follow her course and speed  exactly - seeing that at about five miles from us she changed course by ten degrees - ensuring that we passed each other with about one mile between us. I called her up on the VHF to thank the officer on watch for his consideration.
 
Not having any sails to trim means that there is not much to do on board - just a check of the sea water intake filter occasionally to see that there is not much sea weed in the filter. The GPS and autopilot do all the hard work getting us towards our destination. This all means that there is plenty of time for reading, sleeping, PC-things etc. However, shortly after coming on to my second night watch at three O'clock, I decide to put the kettle on for a brew. Strangely there is no water in the tap. The tank can't be empty as I saw that we had over 100 litres left earlier. Rather than switching over to the second water tank, I check the facts first. The water tank is indeed empty and the pressure pump is still running - and very hot. "Somebody" has left a tap open I think - but a quick check shows that all is OK on that front. A glance under the floorboards reveals a lot of water sloshing about among the plastic containers of food, tools, spares etc. Not a good sign. We spend the rest of the night watch pumping then sponging up the water under the cabin sole and putting things to dry. After a bit more sleep I get to analyze the problem and come up with a plausible explanation. On the hot water tank is a pressure relief valve. This has for some reason decided to open, perhaps due to the very hot water temperature now that we are running the motor hard, and had not gone back into its closed position - due to age, rust etc. Now the water-pump simply pumps all the water in the main tank into the hot water tank, which runs out through the stuck valve and into a collection area behind the motor. From here the water should flow through a pipe to the bilge where the bilge pump will pump it overboard. However, the hose had got misplaced and the water ended up in the oil collection basin under the motor - from which there is no escape to the bilge other than when it is full it runs over the sides and all over the boat! Some WD-40 and manual operation of the pressure valve seems to have got it working properly again, so we have once more pressurized water on board. While all this was going on I had forgotten to check how much diesel we had in the main tank - the motor stopped! Fortunately I can just pump up 100 l from the big reserve tank and start the motor again. Our motor has a self airing system - unlike older motors which need a lot of work to bleed air out of the diesel after running the tank dry.
 
Soon though this trip will be over - we calculate an arrival time late this evening, hopefully early enough to have a celebratory drink together with Fred and Anne Grethe from Dream Catcher.