Baiona - Viana do Castelo (Portugal)

Nano's blog.
Nigel Anderson
Sun 10 Sep 2006 16:55
Date: 10-09-06     Time: 17:00 UTC      Position: 41:41.61N  008:49.31W   Name: Viano do Castelo 

Click here for English version;

Etter en veldig fin natt for anker var vi lettet å se at tåka hadde gitt seg, og selv om det var delvis skyet istedenfor strålende sol, var vi godt fornøyd med været. Vi dro inn i mellom båtene for å prate med "Roamer" som vi hadde avtalt å seile sammen med i tilfelle tåke, og ble enig om å holde utkikk for hverandre og heller kommunisere hvis det kom tåke. Ute på havet var det stille, og knapt dønninger i det hele tatt. Motor-turen langs kysten gikk bra, og vi holdte forholdsvisk kort avstand til kysten for å kunne se fjellene og landsbygdene lettere. Kysten er litt annerledes enn i Spania - lange sandstrender foran fjell av 2-400m, men her er det ikke noen bukter eller elver man kan søke havn i - litt som Jæren faktisk. Vi prøvde fiskeutstyr etter tuna men uten resultat. Det var ganske så fullt i havnen og vi slet med å finne plass. Vi endte opp på dieselfylleplassen - hvis vi blir her imorgen kan vi flytte oss når en annen båt reiser. Havnemannen var meget hyggelig og pratet utmerket engelsk. Formalitetene her er noks omfattende - de vil se alle papirene for båten og notere detaljer som motorstørrelse, om man har VHF og radar, samt alle persondetaljene fra passene til alle ombord. Prosessen tok en halvtime men heldigvis slipper vi å gå innom de fire kontorene som skal ha papirene siden havnen sender disse rundt på våre vegner. Havneavgiften var også behagelig lav i forhold til England, Frankrike og Spania - litt under 19 euro. Etter innsjekking ble det tid til en øl sammen med Kate og Dave fra "Roamer" og deretter en liten spasertur i sentrum som ligger bare noen hundre meter fra havnen.
 
Viano do Castelo er en fin gammel by som vokste seg rik på torskefiske utenfor Newfoundland og handel med Brasil på 1500-tallet. Her på fiskebankene byttet fiskerne vin imot nøter produsert i England. Denne vinen kom da tilbake til England som Portugisisk vin, senere forkortet til Port-vin. Engelske handelsmenn kom til Viano do Castelo for å utvikle handelen, men fordi havnen gradvis fylte med mudder og ble for grunt for de store skipene, flyttet handelen seg til Vila Nova på motsatt side av elva til byen Porto. I dag er det skipsbygging som er den store inntekstkilden til byen.
 
På den tiende september tenker vi på fjellet hjemme i Årdal og starten på rypejakta - noe vi savner. 
 
Moloen ved Viana do Castelo - over én kilometer lang og bygd av disse kunstige steinene - ikke billig.
The mole at Viano do Castelo - over a kilometer built out of these artificial stones - not cheap.

English version

After a very quiet night at anchor we were relieved to see that the fog was gone, and that we had a partially cloudy sky - but no wind. We weighed the anchor and motored into the harbour to talk to "Roamer" who we ad agreed to sail together with in case of fog - they have no radar. We left just before them, but have kept close contact all day in case of fog banks rolling in. Out at sea there was almost no swell at all, and the same lack of wind. However we had a fine trip down the coast keeping close to land so as to be able to see the mountains, cliffs and villages. The coast is not like Spain, there are long sandy beaches but no small bays or rivers where one might seek a temporary harbour - not unlike much of England in fact. A brief spell of fishing for tuna gave no result. The harbourmaster was very pleasant and spoke excellent English. The harbour was pretty packed, and we ended up on the diesel pontoon for the night - we will move to a vacant slot in the morning when other boats start moving. The much feared bureaucratic procedures in Portugal were not too bad, even though they needed all details of the boat, passports of everyone on board etc. Fortunately the harbourmaster takes all the details then circulates them to the four different offices who think they need the details. The process took less than half an hour - which compared to England, France and Norway where they just want to see the money, wasn't too bad I suppose. Harbour fees seemed very reasonable at just under 19 euros.
 
Viano do Castelo is a fine old town which grew rich from trade with Brazil and cod fishing on the banks off Newfoundland in the 16th century. Here the Portuguese traded wine for new fishing nets produced in the west country of England. This came back to England as Portuguese wine, later abbreviated to Port Wine. English merchants established trade with this wine at Viano do Castelo again contributing to the town's wealth. due to silting of the harbour, the trade was moved to Vila Nova - on the opposite bank of the river at Porto. Today it seems that ship building is the main source of wealth in the town. The legacy of this trade has left a fantastic architecture of white and granite buildings.