Port Elizabeth, Bequia

Nano's blog.
Nigel Anderson
Tue 2 Jan 2007 23:59
Date: 02-01-07     Time: 23:59 UTC      Position: 13:00.08N  061.14.58W   Name: Port Elizabeth, Bequia Grenadines

Click here for English version;

Det blåste godt i natt, og jeg var oppe to ganger for å sjekke at vi satte fortsatt på riktig plass i havnen.Minst to andre båter hadde dregget! Dagen har gått til forberedelser til avreise - hive søpla, kjøpe litt mat osv. Problemene med kjøleskapet ser ut til å være løst - det var egentlig bare at batteriene var blitt kjørt litt for lavt ned i spenning. Allikevel har jeg demontert kompressoren og fjernet alle hybelkaninene som hadde satt seg fast på varmeveksleren. Vi har også tenkt gjennom våre planer framover, spesielt om vi skulle følge med Dream Catcher ned til Tobago - en tur på 110 sjømil. Værmeldingen er for litt sterkere enn vanlig vind, og mer østlig istedenfor nord-østlig. Dette ville gjøre turen til en skarp kryss med mye motsjø - greit nok for en time eller to på dagen, men en overnattingstur i slike forhold var ikke vi så gira på. På slutten av dagen tok vi jolla over til Dream Catcher for å si adjø og returnere en bok, samt å forklare at vi ikke hadde lyst på turen til Tobago. Nå er det vanskelig å si om jeg hadde hørt feil, eller om de hadde sagt feil, men de skulle ikke til Tobago, men til Tobago Cays - en liten svippetur på 25-30 sjømil! Så da skilles ikke våre veier med det første allikevel - selv om vi skal innom Mustique på vei ned til Tobago Cays.
 
Blant jobbene i dag var å få fylt på vann. Dette gjøres av små båter som ta med seg vann og diesel ut til båtene, samt henter klesvask. Se dagens bilde. Vannet er ganske dyrt - 50 øre pr. liter.
 
Tre slike båter betjener Admiralty Bay med diesel, vann, klesvask og isblokker.
Three of these little boats serve the harbour at Admiralty Bay with diesel, water, laundry and ice blocks.

English version

It was pretty windy in the night and I was up a couple of times to check that we weren't dragging the anchor. Other boats had dragged with the usual chaos this involves. The day has been spent preparing to leave - getting rid of the rubbish, buying food etc. Out problems with the fridge seem to be solved - it was just the batteries which had got so discharged that the fridge cut out. I have however had a good clean of the cooling fan and heat exchanger - which were well covered in dust, hair etc. We spent some time considering our options for further travel in relation to when we get a visit from Nigel's parent. We had talked briefly with Dream Catcher, who said they were sailing to Tobago tomorrow. We downloaded the weather forecast and plotted the course on the PC. As the wind is rather strong at the moment, and more easterly than the usual north-easterly, we decided to drop the 110 mile trip to Tobago which would have been a tough slog hard on the wind. With this in mind we took the dinghy over to Dream Catcher in the late afternoon to say our goodbyes for some time and to return a borrowed book. After explaining how we felt about the weather forecast etc - to somewhat surprised expressions, it became clear that we had misunderstood each other and that they were not going to Tobago, but to Tobago Cays - just a short hop down the islands of 25-30 miles! So our pathes do not diverge now - though we will stop at Mustique on our way to the Cays whereas they are heading straight there.
 
Among the jobs for the day was to fill one water tank. This is done here from small boats who ferry water and diesel out to boats at anchor - see today's picture. The water is pretty expensive at six pounds for one hundred litres.