Atlantic day 13&14 - Whalewatching

Nano's blog.
Nigel Anderson
Sat 9 Dec 2006 12:10
Date: 09-12-06   Time: 12:00 UTC   Position: 16:34.54N 045:15.54W  Name: Atlantic
Distance from start:  1789          Distance to finish: 919     Effective average speed last 24h: 6.33 (151 nm)    

Click here for English version;

I løpet av det siste døgnet har vi passert to viktige milepæl, at det er nå mindre enn tusen sjømil igjen til St. Lucia, og at vi passerer 45 grader vest, som igjen betyr at vi må stille klokka tilbake én time. Disse burde feires hver for seg, men måtehold krever at vi slår dem sammen - mer enn én øl for dagen kan vi ikke tillate her ute på havet. Vi får heller finne på noe å feire i morgen. Vi har fortsatt bra fremdrift sett i forhold til vår begrensede seilføring, men værmeldingene tyder på svakere vind nå, som vil sinke oss betraktelig. forhåpentligvis vil svakere vind også bety mindre dønninger og dermed mindre rulling og et roligere liv her ombord.
 
Vi var såvidt ferdig med å spise middag i går ettermiddag da det plutselig dukket op en hval bare noen meter bak båten. Etterhvert forstod vi at det dreide seg om en gruppe på 4-8 individer og denne gangen ville de leke med oss istedenfor svømme sin vei. I to timer, helt til det ble mørkt svømte de helt opp til, og også under båten. for det meste holdte de seg 1-2 m under havflata, men var lett synlige i det klare blå vannet. Av og til trakk de pusten og viste oss hele ryggen - et utrolig flott skue. Vi prøve å ta bilder, men med bare digitale kameraer ombord er det umulig å fange dem på overflaten - de ser hvalen og trykker på knappen, men det virker som en evighet før bildet tas - og da er hvalen under overflata igjen. Dette ga oss underholdning i et par timer - vi kunne også høre dem "prate" hvis vi gikk under dekk og lydene resonerte gjennom båtskroget. Litt engstelige var vi nok for at de skulle bli for nærgående spesielt i forhold til roret som er utsatt (for uten ror mister vi styringen).  Vi har hørt om en av de andre ARC båtene som rapportert en kollisjon med hval for en uke siden.  Dette var klart turens høydepunkt så langt.
 
Igjen har vi hatt et døgn uten tegn til andre båter her ute på sjøen. I følge posisjonsrapportene er det ca 75 båter som ligger lenger fra St. Lucia enn oss, dermed 150 som ligger foran, inkludert én båt som kom i mål i foregårs - en rekordrask ARC. I det jeg avslutter denne rapporten litt før 12 UTC ser vi av vinden løyer som spådd og at vi nå ikke holder stort mer enn 6 knop med full seilføring på genoaen.
 
 

English version

Over the last 24 hour period we have passed to important milestones, it is now less than 1000 miles left to St. Lucia and we have passed the 45 degree west longitude, which means that we adjust the boat time back one hour at four thirty (for reasons explained in the blog several days ago). These two should really be celebrated separately, but our demands to sobriety on board put a limit at one beer on any one day. We will have to construct some reason for celebration tomorrow instead. We have still good progress seen in relation to our limitations of sail area, though the forecast is for lighter winds soon, which will mean that we will begin to lose speed in relation to our capabilities with a spinnaker pole. We can hope as consolation that the lighter winds will bring less swell and a much quieter life onboard.
 
We had just about eaten the last spoonful of dinner when a whale surfaced just behind the boat. We soon realized that there were several whales, perhaps 4-8 of them, who were following the boat, going round and in front etc. We had them swimming past us at only two meters from the hull, then diving under the boat. This carried on for two hours until it got dark. We tried to get pictures, but our digital cameras are hopeless for this. When a whale comes up for air and rolls his entire back out of the water you just get time to point the camera and press the button, but in what seems like an eternity the camera thinks about things before taking the picture - by which time the whale is under the surface again and all you see is some splashing or a dark shadow under the waves. Anyway, this gave us a couple of hours of fantastic entertainment - undoubtedly the high point of the trip so far. We were also a bit worried about a collision as we had reports of another boat being damaged by a whale. Particularly a collision with the rudder would be serious as this could cause the loss of steering. However, nothing such occurred.
 
Again we have had a day without sighting any other vessels. According to the position reports from ARC there are about 75 boats further away from St. Lucia than us, thus about 150 in front of us. One boat finished two days ago - a record for the ARC. As I put the finishing touches to this entry just before 12 UTC, the winds seem to be weakening and our boat speed dropping to under 6 knots.