Luarca

Nano's blog.
Nigel Anderson
Sat 12 Aug 2006 18:32
Date: 12-08-06     Time: 17:00 UTC      Position: 43:32.89N  006:32.10W   Name: Luarca 

Click here for English version;

Landsbyen Luarca er sterkt knyttet til havet og har alltid vært en viktig fiskehavn, og spesielt kjent for hvalfangst.  Havnen og de omkringliggende områdene som er sterkt knyttet til fiskevirksomhet, sammen med den for oss noe spesielle gravplassen og fyret på klippen former en enhetlig og vakker landsby. Kysten, med de spektakulære klippene blandt de mange flotte hvite strendene, i kontrast med innlandets dype daler og mange 1000 meter høye fjellkjeder, former et helt spesielt landskap. Vel verd et besøk!  Alt er så autentisk, og vi kun har truffet fåtall utenlandske turister.
 
Det ble litt rulling i løpet av natta, men vi sov godt. Det gjorde derimot ikke Agnetha ombord "Madame", og de bestemte seg for å reise videre. Vi valgte å fortsette våre planer om å se oss godt om her og ta en tur opp i fjellsidene. Jolla ble sjøsatt og jeg hadde en mislykket tur inn til den indre havnen for å kjøpe diesel. Det er jo lørdag, så både fylleplassen for fiskebåtene, og en bilstasjon, var enten stengt eller iallfall ikke mulig å fylle selv, og ikke tegn til noen som jobber der. Her is Spania skal fritidsbåter bruke vanlig "hvit" diesel - det samme som biler, mens fiskebåter kan bruke farget diesel som er billigere. I motsetning til England og Norge der farget diesel er litt mer en halve prisen til vanlig diesel, ser det ut som prisene her er 85 cent for farget, og 110 for normal - så besparelsen er ikke så stor. Jeg har masse diesel igjen - de fine tankene under dørken som Kåre og Kjell lagde for meg har fortsatt norsk grønn diesel i seg (145 liter), og en halv tank igjen fra siste fylling i England. Jeg skal følge med å prøve å fylle jerrykannene (28 l) når anledning til farget diesel byr seg..
 
Vi hadde en fin tur litt utenom byen, og ikke minst opp til den litt spesielle gravplassen oppe på en ås som ser utover både byen og havet. Det ble tid til en del småjobber med båten etter lunsj. Den ene jobben var å lage en netting som man han henge frukt i. Vi fikk havnen til oss selv etterhvers, men det kom en engelsk båt fra Manchester inn utpå ettermiddagen.
 
Inner harbour at Luarca

English version

The village of Luarca is linked to the sea and it has always been an important fishing area, above all in the hunting of whales. The port and its fishing neighbourhoods together with the cementery and the lighthouse form a unit of impressive beauty. The coast, with its spectacular cliffs among which we can find numerous beaches, contrasts with an interioir area full of deep valleys and several 1000 metre high mountain ranges, forming an exceptional lanscape. Well worth a visit! We have not seen other foreign tourists other than the boats and two french cars.
 
It was a rather rolly night, as swell from the north continued until the small hours of the morning. This didn't bother us, but "Madame" seems to roll a lot more than we do (she is long keeled - this may affect things), and they slept badly. Thus they decided to move on, while we chose to stick to our original plans and spend some time here in order to have a walk in the mountains surrounding the village. We launched the dinghy, and I had a futile attempt to fill my jerry cans with diesel from the petrol station in the inner harbour. Being a Saturday I should perhaps expect the petrol station to be closed - anyway, it was no crisis. Here in Spain boats are supposed to use normal "car"-diesel, whereas fishing vessels can use red diesel which is cheaper. As far as I could make out, the red diesel costs 85 cents, whereas white diesel costs 102 cents a liter - so not the major difference that one has in England and Norway, where red diesel is a little more than half the price of white diesel. We have plenty of diesel left, so there is no hurry, but if I can get hold of red diesel somewhere I will at least fill the jerry cans.
 
We had a fine walk outside the town, not least to the rather special cemetery built on a hill overlooking both the harbour and the sea. There was time to some odd jobs with the boat in the afternoon, one important job being to mount a hanging net in the storage cabin where we can have fruit hanging for the Atlantic crossing. We had the place to ourselves for most of the day, but a boat from Manchester came in later in the afternoon..