Lanzarote

Nano's blog.
Nigel Anderson
Fri 3 Nov 2006 18:44
Date: 03-11-06  Time: 19:00      Position: 28:51.40N  13:48.90W   Name: Near Playa Blanca, Lanzarote 

Click here for English version;

En fin dag værmessig og vi fikk sett mer eller mindre resten av øya - og Fred fikk radaren sin! Vi har holdt oss mest på den vestlige delen av Lanzarote i dag. Her er alt preget av vulkanene og deres herjinger - spesielt utbruddet som varte fra 1730 til 1760. Det er enorme felt av størknet lava som har strømmet fra fjellene og helt ned til sjøen. Her er det ingenting som vokser, kun store steiner som be dannet da lavastrømmen størknet øverst og rullet videre på en elv av flytende lava under. Andre plasser har landet blitt dekket av en svart gruslignende lag, men dette har da gitt grunnlag for druedyrkingen som foregår ved at man graver gjennom det svarte gruslaget for å plante vinrankene. Det bygges en steinvegg rundt for å beskytte mot vinden som lett fører til at bladene brennes opp av kombinasjonen av vind og sol. Laget med grus holder jorden under på en jevn temperatur gjennom døgnet og hindre uttørking av røttene. Dermed ligner ikke vingårdene her det man er vant til fra andre plasser. Vi var innom en vingård (Grifo) mot slutten av dagsturen vår og fikk smake på flere av vinene som produseres der, men ingen av dem falt i min smak. Dagens bilde er av leiebilen vår parkert på veien som er bygd tvers over ett av de store lavafeltene (jentene i forgrunnen).
 
Vei gjennom lavafeltet.
The road acros the lava floe.

English version

Another fine day with temperatures up to 26C and we saw most of the rest of the island. Fred got the paperwork sorted out for his radar after two visits to the office and a few phone calls and we could finally pick it up from the airport on the way back to the marina. The western part of Lanzarote is dominated by the volcanoes and their eruptions - particularly the last major one which was lasted from 1730 to 1736. There are enormous areas covered by lava floes - the roads crossing them being a tourist attraction in their own right. Nothing grows here in these large semi-fused boulders. The eruptions also covered much of the existing fertile land with a thick layer of black gravel. This stopped things growing, but curiously opened for the growing of grape vines. The technique is to dig through the gravel and plant in the original soil. A stone wall round the vine protects it from the prevailing winds while the gravel keeps the soil underneath at an even temperature and prevents loss of moisture during the hot day. Thus the vineyards do not resemble the more traditional ones of mainland Europe. We went to a winery with its own museum at the end of our drive which also included some tasting, however none of the wines were to my taste. Today's picture is of the girls and the hire car parked on a road laid over one of the lava floes.