Penzance

Nano's blog.
Nigel Anderson
Wed 12 Jul 2006 20:25
Date: 12-07-06     Time: 18:30 UTC      Position: 50:07.03N  005:31.80W   Name: Penzance 

Click here for English version;

Vi fikk besøk av Miles og Ingrid, sammen med Hannah, Mari og John i Penzance idag. Det var disse vi besøkte for noen dager siden i Redruth. Dagen gikk til å vandre rundt i Penzance, det ble en kaffepause på fortauskafé, en pub-lunsj og en is med litt shopping inn i mellom. Rønnaug fikk kjøpt seg en fin hatt, mens Nigel nøyde seg med fire par sokker for to pund. De andre dro tilbake til Redruth utpå ettermiddag, og vi hadde tid til en del gjøremål på båten. Dieseltanken er nå full - siste sjanse til å fylle avgiftsfri diesel - man må kjøpe vanlig blank diesel i Frankrike. Det virker som de fleste land ikke har billig diesel til båter bortsett fra Norge og Storbritannia, men til gjengjeld koster diesel i Frankrike ca. en euro for literen - som ligger midt imellom prisen for farget og vanlig diesel i Norge (og omtrent samme prisene i Storbritannia - dagens Diesel kostet 50p for literen - 6kr, som er kanskje litt billigere enn hjemme). For de som liker statistikk, har vi brukt 362 liter sålangt siden sjøsettingen, motoren har gått 138 timer, som gir et gjennomsnittsforbruk på 2,62 l/time, ikke innberegnet at vi har brukt en god del diesel til oppvarming. Vi har seilt 1385 sjømil ifølge loggen, som betyr i snitt 22 sjømil pr. dag. I luftlinje er vi så å si nøyaktig 800 sjømil fra Saltviki båthavn i Årdal. Dieselforbruket er i snitt 0.26 l/sjømil.
 
Etter dieselfyllingen kom mange seilbåter inn da slusene ble åpnet. Vi hjalp nabobåten med å legge til på utsiden av oss, og satte igang med vasking av båten - Nigel utvendig og Rønnaug innvendig. Dette tok sin tid, men båten ser presentabel ut igjen - på utsiden og innsiden. Så plutselig var det G&T-tid, blog-tid, og nå skal vi ut for å spise sushi. Jeg tok ikke et eneste bilde idag, så jeg viser Hannah og John (Miles' far) fra besøket hos dem for noen dager siden.
 
John and Hannah blowing sope bubbles, Carol in the background.

English version

Miles, Ingrid and Hannah, with Miles' parents John and Mari  came to visit us in Penzance today. We were at their house a few days ago if you remember. The day went to wandering in Penzance, started with a coffee on the sidewalk outside a café, there was a good lunch at a pub, ice creams eaten on the street, and some shopping in between. Rønnaug bought herself a nice new hat (doesn't she have enough from before I hear you ask), whereas Nigel spent two pounds on four pairs of white socks (how exciting). The others went home quite early, so we had time to do some odds and ends at the boat. We filled up with diesel - this is our last chance to get cheap diesel, as France has normal white car-diesel for boats whereas in England (and Norway) one gets coloured diesel at a much lower price. However, diesel costs about one euro per liter which is about half way between normal diesel and coloured diesel in England 8and Norway). We paid 50p per litre today - 91 litres since Whitehaven. For those interested in statistics, we have used 362 litres of diesel since launching in April, the motor has run 138 hours, which means an average of 2.62 l/h, not accounting for the diesel that has been used for heating the boat. We have sailed 1385 miles according to the log, which is an average of 22 miles per day (typically 3 hours). As the crow flies we are 800 miles from our boat harbour in Årdal. Average diesel consumption is 0.26 l/mile.
 
After filling diesel the sluice opened and many new boats came in. We helped a boat lie to outside us, then got going with some serious washing of the boat - Nigel on the outside, Rønnaug on the inside. Suddenly it was G&T time, blog time, and now time to go out and eat sushi. As I didn't take a single picture today I will show Hannah with John taken a few days ago.