Bequia - Mustique

Nano's blog.
Nigel Anderson
Wed 3 Jan 2007 21:36
Date: 03-01-07     Time: 22:00      Position: 12:52.82N  061:11.38W   Name: Mustique 

Click here for English version;

Vi skulle blitt i Admiralty Bay på Bequia idag, men trosset vinden og kom oss over det korte stykke til Mustique. Vi kom av gårde til klokka elleve etter at klesvasken var levert og vi hadde fått opp ankrene og ordnet båten for tur. Av de elleve sjømilene er de tre første på lens ut av Admiralty Bay i beskyttet farvann. De siste sju er i et område der vinden blåser mer enn ellers pga. øyene og der strømmen er kraftig (og feil retning) og bølgene som har kommet helt fra Afrika plutselig befinner seg på 35m dyp istedenfor 3500 og mellom øyene med kraftig strøm istedenfor lang fra land. Dette sparker opp en urolig sjø som ikke var noe morsomt å seile på idag i den kraftige vinden - sterk kuling for det meste. Vi hadde ikke orket mer enn den ene timen turen varte. Vår trofaste vindgeneratoren fant kulingen for sterk for seg, og en viktig kobling knakk slik at vi må få bestilt reservedeler fra England for å reparere den.
 
For å oppveie for den tøffe turen har vi funnet en liten paradis på jord her på Mustique. Vi ligger på en kraftig fortøyningsbøye i "havnen" og har vært på land for å spise lunsj på "Basil's Bar" - et kjent sted blant seilere i Karibia. Mer om Mustique de kommende dagene - vi blir her iallfall tre netter. Etter sigende er både Mick Jagger og Brian Adams på ferie på øya for øyeblikket. Dagens bilde - en kald øl etter turen smakte godt!
 

English version

It would have been better to stay in Admiralty Bay today, but we scorned the strong wind and got over the short distance to Mustique. We got away at eleven after the laundry had been delivered and we had cleared away the second anchor etc. The first three of the eleven miles are a run with the wind out of Admiralty Bay in the protected waters of Bequia. After that is a very rough section between the islands where the trade winds get accelerated, the current has to squeeze between the islands, and the waves which have come all the way from Africa suddenly find themselves in 35m of water instead of 3500 and squeezed between islands - making for a very steep and choppy sea. It was only an hour but not an hour of any pleasure, though at least going back or onwards we will have the wind more behind us. The wind was a force 7 for most of the journey with some pretty powerful gusts. Our faithful Duogen wind generator got broken in one of the gusts - and will need a new part sent from England in order to repair it.
 
As a counter to the rough passage, Mustique is a paradise on earth. We are moored to a mooring buoy in the bay here and have been ashore to eat lunch at the famous Basil's Bar - a well known place among boaters in the Caribbean. Both Mick Jagger and Brian Adams are on holiday here at the moment. Today's picture - a cold beer after the sail tasted particularly good.