Marigot - preparations.

Nano's blog.
Nigel Anderson
Thu 26 Apr 2007 23:08
Date: 26-04-07     Time: 22:10 UTC      Position: 18:04.03N  063:05.29W   Name: Marigot 


Click here for English version;

Alle de voksne fra de fire norske båtene som ligger her i Marigot var med ute på middag i går. Etter litt strev fant vi en restaurang som så OK ut, men maten var dessverre en skuffelse etter våre tidligere opplevelser ved "Tropicana". Kvelden ble hyggelig allikevel. Se dagens bilde.
 
Forberedelsene til reisen til Bermuda begynte for alvor i dag. Jeg har vært ombord stort sett hele dagen og ryddet, stuet og drevet med diverste jobber. Nå har vi også nok flaskevann og brus ombort for turen og dette er forsvarlig stuet bort med vekten så lav som mulig. Rønnaug har vært på byen med de andre norske jentene.
 
Siden jeg ikke har så mye å skrive om fra dagens aktiviteter, skal jeg iallfall fortelle litt om reisen til Bermuda. Anguilla står litt i veien, so vi må runde den vestlige enden av denne øya og to av dens tilhørende småøyer litt lenger nord. Etter at disse 15 sjømil er unnagjort, er det 850 sjømil til et punkt like utenfor innløpet til Bermuda (32:22.85N  064:38.19W). Derifra er det bare tre sjømil inn til St. Georges der vi skal ankre opp og slappe av. Det kan ta mellom 6 til 8 døgn - avhengig av vinden og hvor mye vi vil bruke motoren når vinden uteblir. Vanligvis får man et par dager med passatvind - fra østlig kant men helst ikke for mye nord-øst, før vinden stilner (dvs motorkjøring) og så dreier mor syd-vest. For å se værmeldingen, kan man sende en e-mail til denne linken - svaret kommer straks tilbake.
 
Bursdagsbarnet med Heidi og Jarle fra "S/Y Hvorfor Ikke"
The birthday boy with Jarle and Heidi from "S/Y Hvorfor Ikke".

English version

All the adults from the four Norwegian boats anchored here at Marigot joined us for dinner last night. After a wander round looking for a suitable restaurant we chose one, but the food turned out to be a dissapointment in comparison to the presentations of "Tropicana". It was however a very pleasant evening all the same. See today's picture.
 
The preparations for the sail up to Bermuda got going in ernest today. I have been on board most of the day while Rønnaug has been in town with the other Norwegian girls. We have now enough bottled water and fizzy pop for the journey and it is stowed securely under deck.
 
As I don't have that much to write about from the day's activities, I'll tell a little about the journey to Bermuda. The island of Anguilla is in the way, so we start by making a detour round its western point and around the western end of one of its outlying islands. After these 15 miles are done, we steer 355 degrees for 850 miles until we reach a waypoint just off the island (32:22.85N  064:38.19W). From here it is just three miles in to St. Georges where we anchor and rest. The journey can take from six to eight days depending on the wind and how keen one is to use the motor when the wind dies. The weather is usually easterly trade winds for the first couple of days which then die away to nothing - ie. motoring, before becoming south-westery. To see the weather forecast for this area, just send an e-mail to this link - the forecast comes by return of post in a matter of seconds.