Oban - Easdale - Loch Crinan

Nano's blog.
Nigel Anderson
Fri 9 Jun 2006 19:30
Date: 09-06-06     Time: 18:30 UTC      Position: N56.05.51    W005.33.71   Name: Loch Crinan

Click here for English version;

Som lovet i går, begynner vi med vår tur til Mull, Staffa og Iona. Vi måtte stå opp ganske tidelig, siden det tar litt tid å komme i gummijolla, komme seg på land, sikre jolla i land, gå inn til sentrum etc, men vi klarte alt dette uten å måtte stresse for mye så tidlig på morningen. Vi hadde derfor god tid til å kjøpe billetter før fergen gikk klokken ti på ti. Første stopp er fergeterminalen på Mull (Craignure), som er en ganske fin plass.  Båten til Staffa går fra den andre siden av Mull, en plass som heter Fionnphort.  Kjøreturen tar litt over en time, og tar en gjennom de flotte fjellene på Mull.  Et av fjellene (Ben Mohr) er en såkaldt  "Munro" - som er over 3000 fot (~850 meter). Det er mange andre som var litt mindre.  Vi fikk dessverre ikke som mye guiding på bussturen, da det viste seg at mikrofonen til sjåføren ikke fungerte særlig bra, men vi lærte at det finnes ørn på denne øya, og litt historie om et par slott.  Ved Fionnphort gikk vi på en mindre ferge som tok oss over til Staffa, en reise som tok 40 minutter.  På veien dit stoppet vi opp og sjåføren av fergen kjørte litt opp til en hai som vi fikk sett på nært hold; den lå ganske rolig i vannskorpen og finnen (og halen) synlig bare noen meter fra oss.  Området her er delvis påvirket av vikingene - navnet Staffa kommer fra det gammelnorske ord for stav pga av de stavlignende kolloner av basalt (svart vulkansk stein). På Staffa gikk vi den korte stien over disse kolonnene til åpningen av Fingal's grotte, stien fortsatte et stykke inn i grotten.  Grotten går 240 fot inn over øyen, vannet virket ganske dypt hele veien. Vi hadde en time på Staffa, så vi hadde tid til å gå opp til toppen av klippene hvor det var mange hekkende fugl (bla lundefugl).  Utsikten herifra var bare helt fantastisk.
 
Vår ferge-båt brakte oss så til øye Iona, som ligger på vestsiden av Mull.  Her har en Irsk kristen (St. Columbia) etablert sitt kloster (på 500-tallet), som ble utviklet videre frem til reformasjonen, når den ble forlatt og forfall tok over.  Interessen for å besøke plassen har alltid vært stor (pilgrimsferd arrangeres en gang i uken).  Et stort vedlikeholdsarbeid har vært gjort helt fra begynnelsen av det 20-århundre. Det er orginale steinkors fra ca 800 år etter kristus fødsel.  Runeskrifter fra en av viking konge som var gravlagt der fantes også.
 
Vi hadde masse tid i Iona, så vi nøt en halv øl på hotellet før vi gikk langs en av de mange hvite strendene der.  Til slutt kom fergen, og det var tid for avgang tilbake til Oban.  På hjemturen stakk vi innom den lokale Tesco-butikken (som var kjempestor) hvor vi provianterte litt mer, så tilbake til prossessen med å få jolla tilbake på vannet og komme oss ut til båten som lå fint fortøyd på en bøye.  Innen vi var kommet oss ut til båten var klokken blitt 9 på kvleden; så en sen G&T ble inntatt noe senere enn vanlig, deretter ble det en sen middag med deilig kylling og masse fine grønnsaker som ble nytt i en fin solnedgang og over 20 grader.
 
I dag stod vi opp sent (litt etter ni),  fikk igang motoren, og slapp fortøyningenklokken halv ti.  Frokost ble inntatt mens vi gikk for motor nedover kysten under en klar blå himmel.  Etter en time kunne vi sette seil da solgansbrisen startet. Ca klokken elleve stoppet vi opp på en liten øy/landsby kalt Easdale, som var en av av de største skiferbrudd senter i Scotland for over 200 år.  Nå er husene benyttet som feriehus, og noen fastboende kunstnere holder til her.  Det var også et skiferbrudd-museum på øya som vi besøkte. (Posisjon N56.17.68 W005.39.18 ). Vi droppet ankeret like utenfor en gammel brygge som var i bruk for eksportering av skifer (brukt som takstein).  Vi gikk i land og utforsket øya.  I ettermiddagssolen var den et vakkert skue, og med det fine varme været vi har hatt de to siste dagene ble det en fin tur i shorts.  Det tok ca ti minutter å gå rundt øye, og vi brukte en halvtime i museet.  De hadde en liten resturant på øya, men vi valgte å innta lusjen tilbake i båten da vi hadde mye deilig pålegg og ferskt brød. Vi startet å seile videre sydover da vinden økte på; det viste seg å bli en livlig seiltur i shorts nedover kysten, kjempende mot den sterke mot-strømmen i en artig og varm duell hvor vi måtte slå ofte.  Dette var perfekt seiling, endelig varm vind og masse sol, og ikke minst en interressant vind og en flott seilas.
 
Vi passerte den kjente "Gulf of Corryvreckan" når tidevannet snudde - så vi var heldige med 'timingen'.  Her kan det visstnok være ganske tøfft. Vi satte så retningen mot Loch Crinan, hvor Crinan-kanal begynner.  Her lånte vi en en fortøyningbøye i båthavna.  Dersom eieren returnerer før vår avreise får vi flytte oss - da det er mange plasser ledige.  Vi får bestemme oss om vi vil gå igjennom kanalen når vi har sett værmeldingen i morgen.
 
Inside fingal's cave.
.
Stone cross and monastary
Iona
Nano at anchor in the sound at Easdale
As promised yesterday, we'll begin with our trip to Mull, Staffa and Iona. We had to get up reasonably early, as it takes a while to get into the dinghy, get ashore, secure the dinghy, walk to town etc, but we managed all this without breathing too hard. We had plenty of time to buy tickest before the ferry left at ten to ten. First stop is the ferry terminal on Mull (Craignure), which in itself is quite a pretty place. The boat to Staffa goes from the other side of Mull, a place called Fionnphort. The drive takes a little over an hour, and takes one through the lovely hilly interior of Mull. One mountain is over 3000ft high (ie. a Munro) severel others just lower. We didn't get much of a running commentary from the driver as his microphone was not working properly, but we did learn that there are golden eagles on the island, and a little history of the two castles. At fionnphort we got on a small passanger ferry that took us over to Staffa, a journey of 40 minutes. On the way we stopped to see a shark, lazing on the surface with his fin in the air. This area is partly influenced by the vikings - Staffa derives from the norse word for rod or stave (Norwegian today Stav) due to the rod like columns of basalt. On staffa we walked the short path over these basalt columns to the entrance of Fingal's cave, the path continuing almost half way into the cave. The cave extends 240 feet into the island, the water appearing quite deep all the way. We had an hour on Staffa, so we walked up to the top of the clifs where lots of sea birds nest, and the views over the surrounding islands are spectacular.
 
Our boat took us back to the small island of Iona, just off the western end of Mull. Here an Irish christian (St. Columba) established his monastry, which was developed onwards until the reformation, when it was abandoned and fell into disrepair. Interest for visiting the place has always been great, and various restoration work has been done from the beginning of the twentieth century. Here there are original stone crosses from about 800 AD.
 
We had plenty of time on Iona, so enjoyed a half of beer at the hotel before walking along one of the many golden beaches. Eventually our ferry came, and we departed for Oban. We walked via the local Tesco to pick up a few provions, then back to the process of getting the dinghy onto the water and getting back to the boat. By this time it was nine o'clock, so G&T's were taken rather later than usual, and a tasty dinner of chicken breast enjoyed as the sun went down over the islands.
 
Today we rose late (just after nine), got the motor going, and sliped our mooring at nine thirty. Breakfast was enjoyed as we motored down the coast under clear blue skies. After an hour we could sail as the sea breeze began to build. About elleven we made a stop at the little island/village of Easdale, which was one of the major slate mining centres of Scotland for more than 200 years. Now the miners houses are all holiday homes, and there is a museum of the industry there. (Position N56.17.68 W005.39.18 ). Here we dropped the anchor just off the old pier used for exporting slate, and went ashore to have a look around. In the midday sun, it was beautifully warm, shorts being essential kit. The old quarries, now filled with turquise water, which was amazingly clear. It took about ten minutes to walk round the island, and we spent half an hour in the museum. Lunch was taken on deck, then we started our sail south as the south easterly wind picked up, giving us a lively sail in shorts down the coast, fighting an adverse current in a fun and warm tacking duel.This was perfect sailing, finally warm wind and sun and an interesting wind and passage.
 
We passed the famous Gulf of Corryvreckan at about slack water, and headed in towards Loch Crinan, where the Crinan canal begins. Here we "borrowed" a mooring in a boat harbour. If the owner returns we will move. We will decide on whether to go through the canal when we see the weather forecast in the morning.