Still in Lerwick

Nano's blog.
Nigel Anderson
Mon 22 May 2006 22:46
Date: 22-05-06     Time: 18:00 YTC      Position: Still in Lerwick   

Click here for English version;

Enda en solfylt med kald dag. Idag skulle vi virkelig få gjort alle småjobbene - og vi fikk nesten alt ferdig! Nigel brukte dagen til å trekke strøm og TV-kabler i båten for å minske virvaret av kabler og ledninger rundt nav-bordet. Rønnaug var på Shopping-tur med Inger Lise fra den danske båten, og handled både garn og gensere til gunstig pris. Vi bestilte og mottok en del høyst nødvendige forsyninger for turen - noe man kan få skattefritt til utenlandsk farttøy. Det ble endelig en middag "hjemme" der vi spiste de siste restene av norsk ferksmat, en nydelig kykkingrett. Etterpå kom danskene Ole og Inger Lise på besøk, og vi hadde en hyggelig avslutning på kvelden.
.
Another sunny but cold day. All the jobs we didn't get done yesterday were still on the list, and I think we did almost all of them. Nigel spend much of the day treading electrical wires and TV-coax through the boat to reduce the rather spaghettiish collection of wires which normally proliferates round the nav-table. Rønnaug went shopping with Inger Lise (from the neighbouring Danish boat) and bought some yarn and woolen pullovers at bargain prices.l
 
We also ordered and recieved some essential supplies for the trip (pictured above), and spent some time stowing them safely. We finally had a quiet dinner at "home". Afterwards ole and inger Lise from the Danish boat came round for a few drinks which made a pleasant end to the evening.