logo Scott-free's Web Diary
Date: 03 Jun 2010 15:00:00
Title: Lattakia, Syria

35:32.538N 35:45.821E
 

Diary Entries