Comment on seasickness from our DP

Salsa af Stavsnas
Ellinor Ristoff Staffan Ehde
Fri 21 Sep 2012 12:17
DP is a Designated Person, Dag Engström is our DP and keeps track on us for safety reasons and is also the person we can contact if we need assistance. Dag is Captain and owner of ships in the commercial world but sails himself. This is his comment in Swedish (you can use Google translate if you are curious)
Hej och tack för Er trevliga blogg+

När jag gick till sjöss 1956 hade vi ingen autopilot, utan vi var två man på vakt+
Den ene handstyrde och den andre navigerade+
Normalt ville man hellre navigera än att handstyra+
Vid sjögång blev det tvärtom - båda ville handstyra för då slapp man sjösjukan+

En gång hade vi lastat fosfat i Casablanca till Bristol och Anna-Lisa var med ombord+
Med låg tyngdpunkt slingrade vi våldsamt i atlantdyningen och Anna-Lisa blev dödsjuk+
Jag mer eller mindre bar henne upp på båtdäck, där hon klamrade sig fast i däverten på läsidan+
Jag matade jag henne med kaviar på knäckebröd och Ramlösa+
Sedan kom Steward upp med en genever i ett spetsglas - "för att få bort gallsmaken i munnen"+
Hon såg skräckslagen ut, men lydde blint Stewardens ordination+
Hon piggade på sig sakta men säkert+
Till lunch fick hon två spetsglas och på kvällen kunde hon gå ner och äta i mässen+
Normalt kan Anna-Lisa inte få ner snaps över huvudtaget, men i sitt sjösjuka tillstånd var hon näst intill apatisk+

Sätten är många - men prova genever nästa gång!

Lycka till!

Mfg Dag