Mearran Yhteiskuntasopimus

Mearra Nieida
Pekka Salonoja
Sun 13 Mar 2016 17:04
 
Sijaintimme 08:13.3S 120:20.9W
 
Korkealta nakee kauas, sanotaan. Siita syysta Mearran perspektiivi asioiden tilaan taalta matalalta, meren pinnalta on hyvin suppea. Nainpa ollen vaikeatkin asiat tuppaavat yksinkertaistumaan, emme osaa hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja niiden riippuvuussuhteita ja mahdollisia laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia.  Olemme pelolla seuranneet meille lahetettyjen uutisraporttien valityksella Suomen yhteiskunnallista keskustelua ja erilaisten sopimusten kehittymista tai oikeammin kehittymattomyytta.
 
Vastuullisina Suomalaisina veronmaksajina paatimme kantaa kortemme kekoon ja paivakahvien aikaan, suklaakakkua nauttiessamme, luonnostelimme Mearra Nieidan Yhteiskuntasopimuksen paaperiaatteet. Alle on kirjattu sopimuksen paaartiklat. Tama sopimusaihio lahtee nyt viela lopulliselle lausuntokierrokselle MGAlle (Mearra Gast Association) ja aluksen paallyston arvioitavaksi. Allekirjoitus tapahtunee huomisissa Millenium juhlissa, ja taman jalkeen sopimus lahetetaan tiedoksi AKTlle, SAKlle, NMKYlle, PPSYlle, Juha Sipilalle, SYPlle, TKKlle, Suomen Valtameripurjehtijat Rylle ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Talla haluamme kannustaa eri sopimusosapuolia esimerkillamme; vaikeistakin asioista voidaan sopia, kunhan vain on tahtoa ja kykya olla ymmartamatta toisen osapuolen ahdinkoa, suppeakatseisuutta, peraanantamattomuutta ja jaarapaisyytta.
 
1. Mistaan jo saavutetusta edusta, hyodysta, ansiosta, ruoka-annoksesta, puhtaasta lautasesta, univuorosta, tupluurista, lukuhetkesta tai mistaan muustakaan ei tingita, eika muuten vaan anneta periksi. Ei vaikka kilpailijat, erityisesti tassa kohdassa tarkoitetaan paavihulaista, ChilliBee-nimista Itavaltalaisalusta, ajaisivat ohi oikealta tai vasemmalta. Mikali joitakin leikkauksia ja/tai heikennyksia harkitaan, laittaa MGA perseet penkkiin.
 
2. Laivan ravintolan aukioloajat ovat vapaat, mahdollistaen 24h palvelun nalkaiselle vahdille. Ilman aamiais/lounas/dinnerivastaavan erityista valtuutusta aluksen suklaa- ja/tai salmiakkivarastoja ei kuitenkaan ronkita. Myos keulakajuutan varastomyymalaan sovelletaan pidennettyja aukioloaikoja. Kuitenkin erityista varovaisuutta on noudatettava klo 20.00 jalkeisena aikana, ettei herata nukkuvaa leijonaa. Naita uusia maarayksia sovelletaan 7 vrk siirtymanjakson ajan, jonka jalkeen osapuolet kokoontuvat arvioimaan muutoksen vaikutuksia, erityisesti keittiohenkilokunnan rasittumista ja ruoan riittavyytta.
 
3. Anniskeluoikeuksien kanssa pitaydytaan nykyisessa tiukassa linjassa: viinia saa, aluksen ollessa liikkeessa, vain ruoka-annoksen kanssa ja se on nautittava aluksen ylakannella. Yksittaista omenaa tai nakkileivanpalaa ei kuitenkaan ymmarreta ruoka-annokseksi taman artiklan hengessa. Alkoholiannoskoko rajoitetaan 11 cl annokseen paivittain. Lisaksi osapuolet ovat ilmaisseet halukkuutensa neuvotella liberaalimmasta politiikasta, jota mahdollisesti sovelletaan aluksen ollessa ankkurissa.
 
4. Paikallista sopimista kannustetaan. Huomioiden keulahenkiloiden vaikeat olosuhteet, harkitaan heille annettavaksi erityinen vaarallisen tyon lisa isompana annoskokona aamupuuron yhteydessa. Ruorihenkilostolle taasen tullaan ottamaan kayttoon tulospalkkiojarjestelma; vuorokausimatkan ylittaessa yli 200 nm, sallitaan heille 15 minuutin ylimaarainen yolepo. Saavutettua matkaa arvioitaessa ei kuitenkaan huomioida mahdollista merivirtojen tuomaa hyotya.
 
5. Naiskiintioita ei tulla ottamaan kayttoon taman sopimuksen alaisissa tehtavissa. Erityisia mieskiintioita harkitaan konehuonehenkilokunnan sopimukseen, joka tulee neuvoteltavaksi vasta nykyisen sopimuskauden paattyessa myohemmin tana vuonna.
 
6. Mearran paallysto kannustaa tyossa oppimiseen ja luontevaan uudelleenkouluttautumiseen. Alati muuttuvassa merenkulun globaalissa kehityksessa joidenkin taman sopimuksen alaisten tehtavien luonne saattaa marginaalisesti muuttua (autopilotin kayttoonotto ohjaustehtavissa, merkintalaskun kaytto GPSn myota) ja jopa poikkeustapauksessa poistua (sekstantin kaytto, luotausharuksen kaytto). Gastiliiton jasenten sekstantti- ja merkintalaskulisiin ei kajota kuin viiden vuoden siirtymajakson jalkeen, mutta jasenten uudelleen kouluttautumiseksi kannustetaan osallistumista erityisiin koulutusohjelmiin. Erityisesti suositellaan osallistumista Mearran “Plotter & Radar for dummies”, “Catching Tuna” ja “Big Bang and Evolution” koulutusmoduleihin. Koulutuksen aikaiselta ajalta viinikiintioita tai muita etuisuuksia ei leikata. Aluksen sahkoinsinoorien edelleenkouluttamisesta on kuitenkin paatetty pidattaytya.
 
7. Johdon esimerkinomainen osallistuminen MGA sopimuksen alaisiin tehtaviin on erityisen tarkeaa joukkojen motivoinnin kannalta. Nainpa ollen aluksen kapteeni jatkaa osallistumista alukseen vahtivuoro- ja kokkirosteriin muun miehiston tapaan. Tasta osallistumisesta ei kuitenkaan makseta taman sopimuksen alaisia MGA lisia. Kapteeni kuitenkin vapautetaan valkoviinianniskeluun osallistumisesta ja 16 kuukauden siirtymaaika on paatetty myontaa hanen osallistumiselle aluksen jooga-piiriin.
 
 
Mearralla sopimuksellisesti kaikki hyvin.
 
Executive summary in English:
 
I win, you win, Mearra wins
 
 
Kuva: MGAn ja aluksen paallyston edustajat kattelevat tiukkojen neuvottelujen paatteeksi

JPEG image