Summary sailing 2019

Sans Peur
Grete & Fred Vithen
Tue 31 Dec 2019 10:59
Scarborough Marina QLD, Australia

This year 8 countries:
French Polynesia
Cook Islands
Niue
Samos
Tonga
Fiji
Vanuatu
Australia

60 stops

5224 Nm