Sydney - Most rain in one year

Sans Peur
Grete & Fred Vithen
Sat 20 Mar 2021 04:59

Manly  Wharf , Sydney  - Free  mooring  buoy         33  47  99S 151 16  92E

This is where we are now. The  rain is really pouring down. 

This news article was a headline in a major Swedish newspaper.

We where not able to find it here at ABC news.

So what to do. Google translate. Here you go.

Evakueringar efter skyfall i Australien

Hundratals strandade personer har räddats från sina hem och bilar i den australiska delstaten New South Wales, då kraftiga skyfall på flera håll har orsakat rekordöversvämningar, rapporterar SBS.

Översvämningsvarningar har utfärdats för fler vattendrag i delstaten och sociala medier fylls av bilder på hela hem och bilar som dras med i vattenmassorna, eller folk som evakueras i småbåtar. Räddningstjänsten har sedan fredagskvällen, lokal tid, blivit nedringd av människor som behöver hjälp.

I Kendall 30 mil norr om Sydney uppmättes 405 millimeter regn under 24 timmar. Och floden Hastings i Port Macquarie nådde under lördagsmorgonen rekordnivåer, på ett ställe har vattnet uppmätts till 11 meter – det tidigare rekordet från 1968 var på 9,5 meter, rapporterar Port News.

Flera orter har redan evakuerats och invånare i lågt belägna områden uppmanas att lämna sina hem. Översvämmade vägar har isolerat hela samhällen och omkring tusen hushåll i västra Sydneyområdet är utan el, rapporterar ABC News.


Evacuations after heavy rains in Australia

Hundreds of stranded people have been rescued from their homes and cars in the Australian state of New South Wales, as heavy rains in several places have caused record floods, reports SBS. entire homes and cars being dragged into the bodies of water, or people being evacuated in small boats. Since Friday evening, local time, the rescue service has been called down by people who need help. In Kendall 300 km north of Sydney, 405 millimeters of rain was measured for 24 hours. And the Hastings River in Port Macquarie reached record levels on Saturday morning, in one place the water has been measured at 11 meters - the previous record from 1968 was 9.5 meters, reports Port News. Several towns have already been evacuated and residents in low-lying areas are urged to leave their homes. Flooded roads have isolated entire communities and about a thousand households in the western Sydney area are without electricity, reports ABC News.