Ibiza (Eivissa, katalan)

Sans Peur
Grete & Fred Vithen
Sat 26 Aug 2017 19:33
Ibiza 26 August    38 54 80N 01 27 42E

Vi ligger på svaj och gungar runt, inte så farligt, i bukten "nära" Ibiza old town.

Ankom vid 10otiden imorse (efter nattsegling från Palma de Mallorca). Vilade ett par timmar.
Tog sedan gummibåten till stranden vid den lilla småbåtsmarinan, plumsade i och gjorde fast.

Lång svettig vandring till old town, tog nog 45 min. Sedan "klättrade" vi upp till fortet. Fin utsikt.
Gamla staden var hekt ok men känns som om vi varit på liknande ställen massa gånger nu runt Medelhavet.

Alla skeppshandlare stängda. Vi behöver ju en Finder säkring, vad den nu har för funktion.
Men innan den är på plats törs vi inte köra den nu äntligen lagade generatorn.
Den gav upp i Maj när vi var i Montenegro och det har tagit tills nu innan problemet äntligen är löst,
hoppas vi. När vi ankommer Cartagena på fastlandet om några dagar blir det att leta vidare.

Imorgon är det ju söndag och supervilodag (misstänker det blir mest super fiesta).
Helt ok.

Nu har vi sett Ibiza. Det som skiljer är utbudet av alla disko. 
Hade man varit ung och vildare skulle vi provat något av diskoteken. Massor att välja mellan.
Prislappen var 35 - 50 Euro. Försäljningsställen överallt.
En ny företeelse för oss. Måste vara superhäftigt till den prislappen.
Nattlivet för oss nuförtiden är också häftigt på sitt sätt, och tröttnande men på ett annat sätt.
Kanske vore det en ide att knoppa, ha siesta, öppna baren, sätta på decklight och music och festa hela natten när vi nattseglar.

Väl tillbaka från jetsetstaden (såg inga de sover nog hela dagarna).
Hittade vi en trevlig bare foot Taverna vid strandkanten med bara locals. Supertrevligt.
Trevlig uppsluppen atmosfär after beach atmosfär. 

En kall stor öl (den satt fint efter vandringen i denna asfaltsöken, de e bara vi som travar på i värmen), alltid ett säkert kort, 
och grillad småfisk som snack. Smakade färskt och riktigt gott.
Sedan vågade vi oss på en 1 liter Sangria, njutbart med havsutsikt, som att dricka efterrätt med vin och sprit i. Njutbart.
Det är nog säkert mer än 30 år sedan sist.
Grabbarna, Spanjorer, vid bordet intill drack en ny , mer fancy, typ av Sangria, gjord på Cava (mousserande vin).

Nu är vi tillbaka ombord och gungar runt. Solen är på väg ner.
10 timmar av Ibiza räckte för oss. 
Nu lättar vi ankar och styr mot en vik på grannön Formentera 3-4 timmar bort.


Google Translate (have a good laugh)
We are on the sway and swingaround, no less dangerous, in the bay "near" Ibiza old town.

Arrived at 10 o'clock in the morning (after night sailing from Palma de Mallorca). Wanted a couple of hours.
Then took the dinghy to the beach by the small boatmarine, plummeted and fixed.

Long sweaty walk to old town, took 45 min. Then we climbed up to the fort. Nice views.
The old town was hectic ok but feels like we have been in similar places a lot of times now around the Mediterranean.

All shipkeepers closed. We need a Finder fuse, what it now has for function.
But before it's in place we do not dare to drive the now-created generator.
It gave up in May when we were in Montenegro and it has taken place until the problem finally resolves,
we hope. When we arrive in Cartagena on the mainland in a few days, we will have to look further.

Tomorrow it is Sunday and the super day (suspected it will be the most super fiesta).
OK.

Now we have seen Ibiza. What separates is the supply of all disco.
Had you been young and wilder we would have tried some of the disco tickets. Lots to choose from.
The price tag was 35 - 50 Euro. Outlets everywhere.
A new phenomenon for us. Must be super cool at the price tag.
The nightlife for us nowadays is also awesome in its way, and tiring but in another way.
Perhaps it would be an idea to knock, have siesta, open the bar, put on decklight and music and party all night as we night out.

Once back from the jetset city (did not see them sleeping enough all day).
We found a nice bare foot tavern at the beachfront with only locals. Super Nice.
Nice hilarious atmosphere after beach atmosphere.

A cold big beer (it was well after the walk in this asphalt trip, they only wandered in the heat), always a safe card,
And grilled small fish as a snack. Tasted fresh and really good.
Then we dared a 1 liter Sangria, enjoyable with sea views, like drinking dessert with wine and spirits in. Enjoyable.
It is probably certainly more than 30 years since last.
The guys, Spaniards, at the table next door drank a new, more fancy, type of Sangria, made on Cava (sparkling wine).

Now we are back aboard and swing around. The sun is coming down.
10 hours of Ibiza was enough for us.
Now we are launching anchor and heading towards a bay on the neighboring Formentera 3-4 hours away.