Jamaica, Kingston

Sans Peur
Grete & Fred Vithen
Fri 25 May 2018 01:10
17 57 18N 76 44 52W  Royal Jamaica Yacht Club, at anchor

Allt väl här på Jamaica. I förgår åkte vi till Port Royal som var en "syndens" stad och som blev förstörd av en stor jordbävning med efterföljande tzunami så det mesta av staden ligger på havsbotten. 
Härifrån marinan måste man gå en bra bit upp till huvudvägen för att sedan ta buss. Då vi precis kom utanför marinan kom en polisbil med två poliser i. Dom stannade till och frågade om allt var ok och vart vi var på väg. Vi berättade att vi skulle åka buss till Port Royal. Hopp in vi tar er till bussen. Polisen som inte körte satt med världens störste maskingevär i knäet!!! Sedan sa dom att dom likaväl kunne köra oss hela vägen!! Lite häftigt och då vi kom fram och hoppade ut av bilen stod två killer och tittade. Vi skrattade och sa att vi alltid åker med polisen......
Det visade sig att dom var medicin studerande från London. Tillsammans med dom fick vi en guidad tour och sedan åt vi lunch på the very famous Gloria's vilket inte var speciellt gott.
Igår tog vi lokalbussen in till Kingston. En man på bussen hjälpte oss att ta taxi vidare till New Kingston där vi gick på Bob Marleys Museum. Inget speciellt och allt för stora grupper! Dyrt och dåligt! Sedan taxi till en båtshop någon har rekomenderat, blev ordentligt lurad av killen i taxin och han var ganska hotfull, en riktig skitstövel.
Vi hade lämnat allt hemma, inga smycken eller datorer. Kingston är en riktig skitstad. Jag hade en romantisk föreställning om att det skulle finnas en gammal del som skulle vara en blanding av New Oreleans och Key West?? Inte, och ingen raggie musik hör vi.
Vi sitter och väntar på att vår tvätt ska bli klar och då blir det att åka ut till båten och hänga tvätt plus äta lite lunch. 
Kingston är ett riktigt blåshål.


Bob Marley. 

The infamous Port Royal. This is the centre of Pirate country, about 300 years ago.
Now it's a run down place.This is again a totally ridiculous Google translation from Swedish to English  (sorry about that)

All right here in Jamaica (we wrote; all well here ...). Last year (we wrote; the day before yesterday} we went to Port Royal which was a city of "sin" and was destroyed by a large earthquake with subsequent tsunami so most of the city is on the seabed. From the marina you have to go a good way up to the main road and then take a bus. When we just got out of the marina came a police car with two police in. They stopped and asked if everything was ok and where we were heading. We told us we were going to Port Royal. Jump in we'll take you to the bus. The police who did not run sat with the world's biggest machine gun in the knee !!! Then they said that they could also drive us all the way !! A little cool and when we got out of the car, two kills stood watching. We laughed and said we always go with the police ......
It turned out they were medicine students from London. Together with them we had a guided tour and then we ate lunch at the very famous Gloria's which was not particularly good.
Yesterday we took the local bus into Kingston. A bus driver helped us take a taxi to New Kingston where we went to Bob Marley's Museum. Nothing special and everything for big groups! Expensive and bad! Then taxi to a boat shop someone has recommended, was properly cheated by the guy in the taxi and he was quite threatening.
We had left everything at home, no jewelry or computers. Kingston is a real ski town. I had a romantic idea that there would be an old part that would be a blend of New Orleans and Key West ?? No and no raggie music we heard.
We are waiting for our laundry to be done and then going out to the boat and hanging out laundry plus eating some lunch.