1st Advent - BBQ and Swedish "small" Christmas smör gårdsbord

Sans Peur
Grete & Fred Vithen
Sun 27 Nov 2016 17:47

Snart ska vi äta/dricka glögg/pepparkakor/gorgonzolaspread, sill/nubbe/öl, ägg&kaviar, prästost, knäcke och Ikea julskinka. 
Fint dukat julbord (och utanför skiner solen och det är sommarvarmt).
Hej hopp! Det är en uppochnervänd värld vi lever i ibland. Helt ok.

Google translate (not the best translation):

Soon we will eat / drink mulled wine / Gingerbread / gorgonzola spread, herring / snaps / beer, eggs and caviar, priest cheese, crispbread and Ikea Christmas ham.

Nicely laid Christmas table (and outside the sun is shining and it's warm summer).

Hi hope! It is an upside-down world we live in sometimes. OK.