Ändring av plan / Change of plan

Sans Peur
Grete & Fred Vithen
Mon 16 Mar 2015 16:46
Två viktiga delar av Sans Peur ligger packade och klara i Makkum, mast och bom.........
Förra året var vi i kontakt med Wolfgang Graf i Tyskland som äger ett transportfirma och är specialist just på att transportera master. Vi fick ett ca pris som var acceptabelt. Nu viser det sig att Wolfgang har sålt sitt företag och han ber oss ta kontakt med nya ägaren. Sagt och gjort.
Priset blir, milt sagt, något högre plus att dom har en transport fra Holland i slutet av april där dom vill ta med mast och bom och köre via Italien till Constanta.
Dvs att mast och bom ska ligga på varvet i Rumänien i mera än två månader utan uppsyn!! Inte riktigt bra......
Nu blir det att tänka till. Slutligen tycker vi att det mest säkra är att få masten skickat till Kelheim, i Tyskland det är just där man kommer in på floden Donau, och sedan lägga ombord mast och bom på Sans Peur.
Nu ska ställning skruvas ihop och testas för sedan läggas på däck till vi når Kelheim. Masten väger 500 kg och är 17,5 m lång. I Kelheim finns en lyftkran som kan lyfta masten ombord.
Från Kelheim till Svarta Havet är där 126 broer plus fyra under konstruktion. Den lägsta är 4,95m, en gammal fin bro i Budapest vilket betyder att där måste finnas plats så radarmasten kan vikas ner.
För att vara säkra på att vara på plats när mast och bom kommer till Tyskland, åker vi nu Canal du Rhone au Rhin, genom detta vinner vi ca 200 km, 36 slussar mindre och vi går medströms på Rhen istället för motströms, dvs vi spar massor av tid. Mossel, Mosel och Loreley får bli nästa vecka per bil istället. Vi kommer att åka till Ketten Wälder nära Munchen för att hämta vår nya ankarkedja i rostfritt stål, Cromox Duplex. 80m och plus 200kg...... tur vår nya hyrbil är en Citroen C3, istället för lilla Pandan....
Fred har "byggt och byggt" i sömnen flera nätter i sträck nu, så han har "planen" klar.
Nu ska vi gå och beställa virke.

Two important parts of Sans Peur is packed and ready in Makkum, mast and boom .........Last year we were in contact with Wolfgang Graf in Germany who owns a transport company and is a specialist to carry masts. We got an acceptable price. Unfortunately Wolfgang has sold his business and he ask us now to contact the new owner. Said and done.The price is, to put it mildly, somewhat higher plus they have a transport fra Holland in late April where they want to transport the mast and boom via Italy to Constanta.The mast and boom will be on the shipyard in Romania in more than two months unattended !! Not really good ......
Now we have to plan. Finally, we think that the most secure is to get the mast sent to Kelheim, Germany that is where you enter the Danube River, and then put the mast and boom on board Sans Peur.
We are busy making a wood construction at the moment that will carry 500 kg and 17,5 m mast. In Kelheim there will be a suitable crane that can lift the mast on board.
From Kelheim to the Black Sea there is 126 bridges plus 4 under construction. The lowest is 4,95m, a fine old bridge in Budapest, which means that there must be enough room for the radar mast to be folded down aswell.
To be sure to be on site when the mast and boom coming to Germany, we will travel the Canal du Rhone au Rhin, that means we "save" about 200 km and lot of time, also there will be 36 locks less and now we will head downstream on the Rhine.
Moselle, Mosel and the Loreley we will explore next week by car instead. At the same time we will pick up our new CROMOX Duplex stainless steel anchor chain at Ketten Wälder close to Munich. 80 m and 200 kg ....... I'm glad our new rental car is a Citroen C3, instead of the little Fiat Panda ....
Fred has been "building and constructing in his sleep several nights, he has "plan"!
Now we'll go and order timber.

JPEG image