Light wind, calm sea and fog

Silene's cruising log
Jørn and Eli Nygaard
Fri 26 Jun 2009 03:49
49:08.970N 003:21.400W

Still running the engine but have a pleasant ride with no waves. Yesterday
we got 4 knots of current against us, so we hided from the current behind an
island for one hour. Then we could enter a innerchannel and enjoy 7 knot
with us, the GPS showed the nice speed of 12.5 knots. Now we are back
in the main channel and the current is between three knot i right direction
and three knots in wrong direction. In the end we do not notice the current
and the sea is calm. We have had fog all night and five konts of wind from
west. Unfortunate I can not update the blog twice a day anymore because we have just
a few minutes left on the sat-phone. Will try once a day maybe less, sorry.
All well aboard

Motoren er fremdeles i gang, men vi har en meget behagelig tur gjennom
kanalen. På grunn av den sterke strømmen ville kraftig vind medført
ubehagelig sjø. Vi er egentlig glad vinden er rolig akkurat nå. I går fikk
vi fire knop motstrøm og vi gikk nesten ikke fremover. Vi befant oss da
like ved en liten øy som vi kunne gå bak og unngå strømmen. Etter en time
gikk vi inn i en indre kanal og fikk syv knop medstrøm, GPS'n viste da en
fart på 12,5 knop. Noe som ikke er helt dagligdags for Silene. Vi er nå
tilbake i hovedkanalen og her variere strømmen mellom tre knop med og tre
knop imot. Vi har hatt tåke hele natten og fem knops vind fra vest.
Desverre er vi snart tomme for ringeminutter på satelitt telefonen så jeg
kan ikke fortsett å opptattere blogen to ganger om dagen. Skal prøve en
gang om dagen, men det blir kanskje mer sjeldent enn det også. Vi har det
bra.